Ascorbic Acid

Kaalaman sa Gamot na Ascorbic Acid

Generic name: Vitamin C, ascorbic acid, ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate

Brand name: Ascortin, Cecon 500, Ceelin, Ceetab, Ceezinc, Nutricee, Rhea Ascorbic Acid, RiteMED Ascorbic Acid

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang Ascorbic Acid o Vitamin C ay isa sa mga mahahalagang bitamina na kailangan ng bawat tao. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng resistensya at sa paghilom ng sugat. Ang gamot na ascorbic acid naman ay inirereseta upang maiwasan at gamutin ang kakulangan ng Vitamin C sa katawan na kadalasang humahantong sa pagkakaroon ng eskurbuto (scurvy).

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Ascorbic Acid?

Ang gamot na ito ay kadalasang nakahanda bilang tableta, nangunguyang tableta, kapsula, gamot na tinuturok, at pulbos na tinitimpla.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang gamot na ascorbic acid ay maaaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman.
 • Ang tableta ay inumin ng isang buo at huwag hahatiin o dudurugin; ang nangunguyang tableta ay nguyaing mabuti bago lunukin; ang likidong gamot ay haluin munang mabuti, sabayan ng isang basong tubig.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Ascorbic Acid?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa ascorbic acid
 • buntis, may planong magbuntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay at bato
 • diabetes
 • bato sa apdo
 • altapresyon
 • mataas na lebel ng calcium sa dugo
 • umiinom pa ng ibang gamot

Ang gamot na Ascorbic Acid ay hindi mahusay na pampalit sa sustansyang natural na nakukuha sa mga pagkain. Ito ay karagdagang nutrisyon lamang kung sakaling may kakulangan ng Vitamin C sa katawan. Makabubuti pa rin ang pagkain ng balanse at masusustansyang pagkain.

Gamitin lamang ang Vitamin C nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang vitamin c ay karaniwan ding binibigay sa mga kabataan. Bagaman, makabubuti pa rin ang magabayan ng doktor o pediatrician sa pag-inom ng gamot.

May side effects ba ang Ascorbic Acid?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Vitamin C ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng Vitamin C.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagliliyo, at pagsusuka
 • pagtatae
 • pananakit ng sikmura
 • hirap o sobra sa pag-ihi

Kung nababahala sa epektong nararanasan, agad na kumunsulta sa doktor upang magabayan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Posibleng maranasan ang mga epektong nabanggit kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng Vitamin C. Agad na itigil ang paggagamot at magpatingin sa doktor upang magabayan.