Benzoyl Peroxide

Kaalaman sa Gamot na Benzoyl Peroxide

Generic name: benzoyl peroxide

Brand name: Benzac AC, Panoxyl

Kailangan ba ng reseta?: Oo, kung ang preparasyon ay may kahalong antibiotic

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na Benzoyl Peroxide ay inirereseta para mabigyang lunas ang mga tagihawat sa balat. Ito ay gumagana na tila antibactrial at pinatutuyo ang bahagi ng balat upang mabawasan ang paglalangis nito.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Benzoyl Peroxide?

Ang benzoyl peroxide ay nakahanda bilang gamot na pinapahid na maaring gel, lotion, cream, o likido. Maaari rin itong nakahanda bilang pantapal (pad).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang gamot na benzoyl peroxide ay ipinapahid lamang sa bahagi ng balat na apektado ng tagihawat.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Benzoyl Peroxide?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa benzoyl peroxide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • dumaranas ng iba pang sakit sa balat
 • umiinom o gumagamit ng ibang gamot

Gamitin lamang ang benzoyl peroxide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot sa mga kabataan, lalo na sa mga may edad na 12 na taon pababa, ay nangangailangan ng masusuing gabay ng doktor. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na benzoyl peroxide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng benzoyl peroxide:

 • iritasyon at pangangati ng balat
 • pamumula
 • pagtuklap ng balat
 • panunuyo ng balat
 • pagpapantal
 • iba pang sintomas ng allergy gaya ng pagkakaroon ng mga butlig-butlig at pamamaga ng balat.

Agad na itigil ang paggamit ng gamot kung sakaling makaranas ng mga side effects na nabanggit at agad ding magtungo sa doktor upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Benzoyl Peroxide?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.