Betamethasone

Kaalaman sa Gamot na Betamethasone

Generic name: betamethasone

Brand name: Betnovate, Celestone, Diprolene, Diprosone

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang betamethasone, na isang uri ng steroid, ay ginagamit para sa gamutin ang mga kondisyong dulot ng allergy, pagkakaranas ng implamasyon o pamamaga sa balat, pananakit ng mga kasukasuan dahil sa rayuma, hika, at iba pang karamdaman na may sintomas ng pamamaga.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Betamethasone?

Ang gamot na betamethasone ay maaaring nakahanda bilang tableta, likidong nakabote, pulbos na tinitimpla, o kaya ay gamot na tinuturok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang betamethasone ay dapat inumin kasabay ng pagkain o kaya pagkatapos mismo kumain.
 • Ang tableta at kapsula ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Gumamit ng sukatan sa pag-inom ng likidong gamot at iwasan ang paggamit ng kutsara lang.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Betamethasone?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa betamethasone
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • karamdaman sa puso
 • sakit sa dugo
 • karamdaman sa daluyan ng pagkain
 • diabetes
 • osteoporosis
 • altapresyon
 • katarata o glaucoma
 • sakit sa pag-iisip
 • umiinom ng iba pang gamot

Dapat tandaan na ang pag-inom ng betamethasone ay maaaring makapagpababa ng resistensya ng katawan. Kaya naman, nararapat lang na umiwas sa mga taong may nakahahawang karamdaman upang hindi mahawa. Nakaaapekto rin ito sa balanse ng asukal ng dugo kung kaya ay dapat na ipaalam kaagad kung may sakit na diabetes.

Gamitin lamang ang betamethasone nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang pag-inom ng gamot na ito ay maaaring makaapekto sa paglaki ng mga bata. Kaya huwag basta-basta magbibigay ng gamot sa mga bata nang hindi nagagabayan ng doktor.

Dapat ding umiwas sa pag-inom ng alak habang umiinom ng gamot na ito.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Dahil maaaring makaapekto sa paglaki ng mga bata ang pag-inom ng gamot na ito, kinakailangan ng masusing gabay sa pag-inom kung sakaling ipapainom ito sa bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Betamethasone?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na betamethasone ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng betamethasone:

 • Pagtatagihawat
 • pagkahilo
 • pamumula ng balat
 • pananakit ng ulo
 • karagdagang gana sa pagkain
 • sobrang pagpapawis
 • pagliliyo
 • hirap sa pagtulog

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala. Narito ang mga mas serysong epekto ng betamethasone:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagbabago sa schedule ng buwanang dalaw
 • pananakit ng dibdib
 • pamamaga ng paa at hita
 • depresyon
 • pagbabago ng mood
 • pananakit at panghihina ng kalamnan
 • iregular na tibok ng puso

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Betamethasone?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.