Bisacodyl

Kaalaman sa Gamot na Bisacodyl

Generic name: bisacodyl

Brand name: Bisalax, Dulcolax

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang bisacodyl ay isang gamot na laxative na nakapagpapasimula ng paggalaw ng mga bituka upang makadumi nang maayos. Inirereseta ito para sa mga taong hirap makadumi dahil sa pagtitibi o constipation. Maaari din itong ipainom sa mga taong sasailalim sa colonoscopy, operasyon, X-ray, at iba pang mga medikal na pamamaraan sa mga bituka upang maalis ang laman nito.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Bisacodyl?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda bilang tableta, pulbos na tinitimpla (compounding powder), at mga gamot na ipinapasok sa puwit (rectal suppository).

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang bisacodyl ay iniinom lamang nang walang laman ang tiyan kasabay ng isang basong tubig.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin.
 • Ang gamot na suppository ay ipasok ng buo sa butas ng puwit.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Bisacodyl?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa bisacodyl
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • probelama sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer, appendicitis, at pagdudugo sa bituka
 • umiinom ng iba pang gamot

Kailangang iwasan ang pag-inom ng antacids, gatas, mga produktong yari sa gatas, mga inuming may caffeine, at alak upang hindi mangasim ang sikmura habang umiinom ng bisacodyl. Makabubuting sabayan ang pag-inom ng gamot na ito ng maraming tubig, pag-eehersisyo at pagkain ng mayaman sa fiber.

Gamitin lamang ang bisacodyl nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang gamot na ito ay hindi maaaring ibigay sa mga bata na ang edad ay 6 na taon pababa. Mahalaga din na sabayan ito ng pag-inom ng maraming tubig upang mas mapabuti ang pagdudumi.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang pag-inom ng bisacodyl sa mga batang mas mababa ang edad sa 6 na taon. Upang makasiguro at lalong maging epektibo, makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Bisacodyl?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na bisacodyl ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng bisacodyl.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit ng puson at sikmura dahil sa cramps
 • panghihina at pagkahimatay

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Bisacodyl?

Ang sobrang pag-inom ng bisacodyl ay kadalsang humahantong sa pagtatae, at pananakit ng sikmura dahil sa cramps. Agad na magpatingin sa doktor sa oras na ma-overdose sa gamot na ito.