Ciclopirox

Kaalaman sa Gamot na Ciclopirox

Generic name: ciclopirox, ciclopirox olamine

Brand name: Stieprox

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang ciclopirox ay ginagamit para gamutin ang mga kondisyon sa balat na dulot ng impeksyon ng fungi. Kadalasan itong inirereseta para sa kondisyon ng alipunga, hadhad, buni, o seborrheic dermatitis. Makatutulong ang gamot na ito upang mabawasan ang karagdagang pagkakaroon ng mga plake at pangangaliskis sa sa balat.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Ciclopirox?

Ang gamot na ciclopirox ay maaring nakahanda bilang cream o shampoo para sa ulo at buhok.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang ketoconazole na pinapahid ay gamitin lamang sa apektadong balat, habang ang shampoo ay ginagamit sa buhok sa ulo lamang.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Ginagamit ang ciclopirox na para sa ulo tulad lang din ng karaniwang shampoo.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Kung sakaling makalimutan ang paggamit, agad na gamitin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na paglalagay ng gamot, ituloy na lamang ang nakatakdang susunod pagpaggamot at huwag nang balikan ang nakaligtaang paggamot.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Ciclopirox?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na ciclopirox
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • gumagamit ng iba pang gamot

Gamitin lamang ang ciclopirox nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng gamot na ito sa mga batang ang edad ay 12 na taon o mas bata pa. Ang balat ng bata ay masyado pang sensitibo at maaari lamang makasama ang paggagamot

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang ciclopirox na pinapahid ay hindi dapat gamitin para sa mga batang ang edad ay 12 na taon o mas bata pa. Nangangailangan ng masusing gabay mula sa mga doktor sa paggagamot nito sa mga kabataan. Ito’y sapagkat mas sensitibo ang katawan ng mga kabataan at maaaring magdulot ng ibang epekto. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Ciclopirox?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na ciclopirox ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng ciclopirox:

 • katamtaman o matinding pangangati sa bahagi ng balat na pinahiran ng gamot
 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • paguumbot ng balat na pinahiran ng gamot

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.