Granisetron

Kaalaman sa Gamot na Granisetron

Generic name: granisetron

Brand name: Frezitron, Kytril

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang granisetron ay gamot na inirereseta upang maiwasan ang pagliliyo at pagsusuka na dulot ng chemotherapy at radiotherapy na isinasagawa para gamutin ang sakit na cancer.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Granisetron?

Ang gamot na granisetron ay malimit na nakahanda bilang pantapal sa balat (skin patch), ngunit mayroon din namang iniinom na likido, gamot na tinuturok, o kaya naman ay tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang granisetron na ipinangtatapal sa balat ay ginagamit lamang sa balat.
 • Ang pantapal na gamot ay idikit lamang sa malinis, tuyo, walang sugat o peklat na balat. Kadalasan ay sa bahagi ng braso na malapit sa balikat. Idiing mabuti sa balat at siguraduhing nakalapat ang buong gamot.
 • Huwag gagamitin ang gamot sa balat na namumula at may iritasyon
 • Huwag hahatiin ang pantapal na gamot.
 • Huwag gagamitin ang gamot kung hindi naman sumasailalim sa chemotherapy o radiotherapy.
 • Sundin lamang ang doktor kung kailan maglalagay o aalisin ang pantapal na gamot.
 • Kung natangal ang pantapal na gamot at hindi na maibalik, maglagay ulit ng panibago.
 • Ituloy lamang ang paggagamot sa buong haba ng panahon na itinakda ng doktor. Iwasang lumaktaw ng paggamot at huwag titigil hanggat hindi pinapayo ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Granisetron?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na granisetron
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • mababa ang lebel ng potassium o magnesium sa katawan
 • problema sa ritmo ng tibok ng puso

Iwasang mabilag ang bahagi ng katawan na dinikitan ng pantapal na gamot. Proteksyonan ito sa pagsusuot ng damit na may mahabang manggas. Ang sinag mula sa araw ay maaaring magdulot ng ibang reaksyon sa balat.

Gamitin lamang ang granisetron nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Nangangailangan ng masusing gabay sa pagbibigay ng gamot sa mga bata. Huwag basta-bastang bibigyan ng gamot ang bata nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Granisetron?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na granisetron ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng granisetron.

 • hirap sa pagdumi
 • pagkahilo
 • pagkaantok
 • pananakit ng ulo
 • pagtatae
 • hirap sa pagtulog
 • pananakit ng kalamnan

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Granisetron?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.