Halobetasol

Kaalaman sa Gamot na Halobetasol

Generic name: halobetasol propionate

Brand name: Halovate

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang halobetasol ay isang uri ng gamot na corticosteroid na mabisa laban sa mga pamamaga at iba pang mga sintomas ng implamasyon sa balat gaya ng pamumula, pamamantal, pagtutuklap, at pangangati. Karaniwan itong inirereseta para sa kondisyon ng psoriasis, eczema, at mga allergy sa balat.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Halobetasol?

Ang gamot na ito ay kadalasang nakahanda bilang cream o ointment.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang halobetasol ay gamitin lamang sa apektadong balat.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag gagamitin sa balat na nilalabasan ng likido.
 • Hanggat hindi sinasabi ng doktor, huwag din gagamitin sa mukha, kili-kili, at singit.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-gamit ng Halobetasol?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa halobetasol at mga sangkap ng gamot na ito
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • diabetes
 • impeksyon ng fungi
 • matinding pagtatagihawat
 • umiinom ng iba pang gamot

Gamitin lamang ang halobetasol nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Kung hindi bumubuti ang kondisyon sa loob ng 2 linggo na paggamit ng gamot, makabubuting magpatingin na sa doktor.

Huwag din ibabahagi ang gamot sa iba kahit pa nakararanas ng kaparehong sintomas ng sakit.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Nangangailangan ng masusing gabay mula sa mga doktor sa paggagamot nito sa mga kabataan lalo na sa mga batang ang edad ay 12 na taon o mas bata pa. Ito’y sapagkat mas sensitibo ang balat ng mga bata at maaaring magdulot ng ibang epekto. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Halobetasol?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na halobetasol ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng halobetasol:

 • panunuyo ng balat
 • hapdi
 • pangangati

Kung mapasobra at hindi masunod ang tamang paggamit ng gamot na ito, maaring makaranas ng mas seryosong epekto sa katawan. Narito ang ilang sa mga epekto:

 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • butlig-butlig sa balat
 • sobrang pagtubo ng buhok
 • pagbibitak ng balat
 • panghihina ng kalamnan

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.