Imiquimod

Kaalaman sa Gamot na Imiquimod

Generic name: imiquimod

Brand name: Aldara

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang imiquimod ay gamot na pinapahid sa balat upang gamutin ang mga abnormal na pagtubo sa balat gaya ng kulugo, superficial basal cell carcinoma (kanser sa balat), at actinic keratosis.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Imiquimod?

Ang imiquimod ay nakahanda lamang bilang cream na pinapahid sa apektadong balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang gamot na imiquimod ay ipinapahid lamang saapektadong bahagi ng balat.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Imiquimod?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa imiquimod
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • dumaranas ng iba pang sakit sa balat
 • sakit na lupus
 • HIV/AIDS
 • rayuma
 • schleroderma
 • lalaki na hindi pa natutuli
 • umiinom o gumagamit ng ibang gamot

Ang gamot na imiquimod ay hindi maaaring gamitin sa mga kulugo na tumubo sa loob ng katawan. Hindi rin ito mabisa laban sa mga sexually transmitted diseases. Hindi rin ito lunas para sa impeksyon ng human papillomavirus (HPV) bagaman nakakatulong naman laban sa epekto ng virus gaya ng kulugo. Mag-ingat naman sa paggamit ng condom at diaphragm kasabay ng paggamit ng gamot na imiquimod sapagkat maaaring nitong masira ang materyal at magdulot ng hindi inaasahang pagbubuntis.

Gamitin lamang ang imiquimod nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang paggamit ng gamot na ito sa mga batang 12 na taon pababa. Ang paggagamot naman sa mga kabataan, lalo na sa mga may edad na 18 na taon pababa, ay nangangailangan ng masusuing gabay ng doktor. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na ito?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na imiquimod ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng imiquimod:

 • pangangati
 • iritasyon sa balat
 • paghapdi ng balat
 • pagbabalat
 • pagsusugat
 • iba pang sintomas ng allergy gaya ng pagkakaroon ng mga butlig-butlig at pamamaga ng balat.

Agad na itigil ang paggamit ng gamot kung sakaling makaranas ng mga side effects na nabanggit at agad ding magtungo sa doktor upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Imiquimod?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.