Kremil-S

Kaalaman sa Gamot na Kremil-S

Generic name: AlOH3-MgOH2-Simethicone (Aluminum Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Simethicone)

Brand name: Kremil-S

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang Kremil-S ay isang brand name ng isang combination drug na Aluminum Hydroxide + Magnesium Hydroxide + Simethicone. Ito ay isang uri ng antacid na gumagamot sa mga sintomas ng hyperacidity gaya ng pagkirot ng tiyan, impatso at kabag.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Kremil-S?

Ang gamot na ito ay nakahandang bilang tableta na nangunguya.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor, o alinsunod sa direksyon na nakasulat sa pakete upang mas maging epektibo.

 • Nguyain munang mabuti ang tableta bago lunukin at uminom ng isang basong tubig.
 • Inumin lamang 1 oras pagkatapos kumain o bago matulog sa gabi.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Kremil-S?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa loperamide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • umiinom ng iba pang gamot
 • probelama sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer at appendicitis

Ang gamot na ito ay maaaring inumin ng 1 oras bago o 2 oras pagkatapos ang pag-inom ng ibang gamot. Maaaring mabawasan ang epekto ng gamot na ito kung isasabay sa pag-inom ng ibang gamot. Makatutulong din ang pag-iwas sa mga pagkaing maasim gaya ng mga citrus fruits, mga inuming may caffeine at mga pagkaing maaanghang upang hindi sumakit ang sikmura.

Gamitin lamang ang Kremil-S nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Hindi dapat lumampas sa 2 linggo ang pag-inom ng gamot na ito sapagkat ang mga sintomas ng hyperacidity ay hindi naman talaga lumalampas ng 2 linggo. Magpatingin na sa doktor kung sakaling hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam makalipas ang 2 linggo na gamutan.

 

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang gamot na ito ay hindi maaaring ibigay basta-basta sa mga kabataang mas bata sa 12 na taong gulang. Upang makasiguro at lalong maging epektibo, makabubuting magabayan ng dokotor o pediatrecian ang tamang pag-inom nito sa mga bata.

May side effects ba ang gamot na Kremil-S?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na Kremil-S ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng Kremil-S.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • Pananakit ng buto at kalamnan
 • pagkalito at panginginig ng katawan
 • pamumutla at mabilis na tibok ng puso

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Kremil-S?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.