Leflunomide

Kaalaman sa Gamot na Leflunomide

Generic name: leflunomide

Brand name: Arava

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang leflunomide ay ginagamit para sa pamamaga o implamasyon na nararanasan sa mga kasukausan dulot ng rayuma o arthritis. Makatutulong ito para maibsan ang pananakit, paninigas at pamamanas ng mga kasukasuan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Leflunomide?

Ang gamot na ito ay maaaring nakahanda lamang bilang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang leflunomide ay maaaring inumin nang may kasabay na pagkain upang maiwasan ang pangangasim ng tiyan at mas mabilis na masipsip ng katawan ang gamot. Ngunit maaari rin namang inumin ito na walang pagkain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa refrigerator o sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Leflunomide?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na leflunomide
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • sakit sa puso
 • karamdaman sa baga
 • kanser
 • problema sa dugo
 • kasaysayan ng sakit na tuberculosis, hepatitis at alcoholism.
 • umiinom ng iba pang mga gamot

Dapat tandaan na ang pag-inom ng leflunomide ay maaaring makapagpababa ng resistensya ng katawan. Kaya naman, nararapat lang na umiwas sa mga taong may nakahahawang karamdaman upang hindi mahawa Dapat iwasan ang pag-inom ng alak sa buong haba ng panahon ng paggamit ng gamot na ito.

Gamitin lamang ang leflunomide nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot

Maaaring makasama sa batang ipinagbubuntis ang pag-inom ng gamot na ito, kung kaya’t mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom nito kasabay ng pagbubuntis

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician. Kinakailangan muna ang masusing gabay ng doktor bago painumin nito ang mga bata.

May side effects ba ang gamot na Leflunomide?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na leflunomide ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng leflunomide:

 • pagtatae
 • pananakit ng likod
 • pagkalagas ng buhok
 • pananakit ng ulo
 • impatso
 • kabawasan sa timbang

Minsan, ang epektong mararanasan ay mas malala. Narito ang mga mas serysong epekto ng leflunomide:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pagsusugat sa loob ng tenga
 • iregular o mabilis na pagtibok ng puso
 • pagsusuka
 • altapresyon
 • problema sa atay
 • madaling pagpapasa sa balat

Kaagad na itigil ang pag-inom ng gamot sa oras na maranasan ang mga masamang epekto nito, at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Leflunomide?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.