Meclizine

Kaalaman sa Gamot na Meclizine (Bonamine)

Generic name: meclozine, meclozine hydrochloride, meclozine dihydrochloride

Brand name: Bonamine, Dizitab, Postadoxine

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang meclizine ay inirereseta para gamutin o maiwasan ang pagsusuka at pagkahilo na dulot motion sickness. Ang pag-ikot ng paningin o vertigo na dulot ng problema sa loob na bahagi ng tenga ay maari din gamitan ng gamot na ito.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Meclizine?

Ang meclizine ay maaaring nakahanda bilang tableta o nangunguyang tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang meclizine ay maaring inumin ng may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Bagaman, may posibilidad na mangasim ang tiyan kung iinumin ito na walang laman ang tiyan kung kaya mas makabubuting sabayan ng pagkain o pag-inom ng gatas.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Ang nangunguyang tableta naman ay nguyain munang mabuti bago lunukin.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Upang maging masmabisa, inumin ang meclizine isang oras bago ang pag-byahe
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Meclizine?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa gamot na meclizine
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • hika
 • glaucoma
 • panlalaki ng prostata (prostate)
 • problema sa pag-ihi

Upang maiwasan ang pagka-overdose sa gamot, makabubuti ang pagkonsulta muna sa doktor bago sabayan ng pag-inom ng ibang gamot para sa ubo, sipon, lagnat o iba pang karamdaman na mabibiling over-the-counter. Maaring magdulot ng sobrang pagkaantok kung sasabayan ng ibang gamot ang meclizine.

Gamitin lamang ang meclizine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Sa paggagamot ng vertigo, maaaring uminom ng sobra sa isa sa bawat araw. Kumonsulta muna sa doktor para sa pag-inom nito.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang dami ng gamot na maaaring ibigay sa mga bata ay naiiba. Makabubuting kumonsulta muna sa doktor o pediatrician bago bigyan ng gamot ang mga bata.

May side effects ba ang gamot na Meclizine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na meclizine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng meclizine.

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • pananakit ng ulo
 • pagsusuka
 • panunuyo ng bibig
 • pagkapagod
 • pagkaantok

Sa oras na maranasan ang mga side effects na nabanggit, agad na itigil ang paggagamot at kumonsulta agad sa doktor.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng gamot?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.