Minoxidil

Kaalaman sa Gamot na Minoxidil

Generic name: minoxidil

Brand name: Isac, Regroe

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang minoxidil ay gamot na inirereseta para malunasan ang sakit na alopecia o unti-unting pagnipis ng buhok at pagkapanot ng ulo. Tumutulong ito na muling patubuin ang buhok.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Minoxidil?

Ang minoxidil ay maaaring nakahanda bilang shampoo, o gamot na pinapahid sa anit.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang minoxidil ay inilalagay lamang sa apektadong bahagi ng anit.
 • Hugasan muna at patuyuin ang buhok bago lagyan ng gamot ang anit. Hugasan at patuyuin ding mabuti ang mag kamay bago at pagkatapos maglagay ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag gamitin sa anit na may sugat o iritasyon.
 • Kung sakaling makalimutan ang paglalagay ng gamot, agad na gamitin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na paggagamot, ituloy na lamang ang nakatakdang paggamot at huwag nang balikan ang nakaligtaang paggamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Minoxidil?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa minoxidil
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • gumagamit o umiinom ng ibang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang minoxidil nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggamit ng minoxidil sa mga bata ay hindi rekomendado ng mga doktor. Huwag gagamitin ang gamot sa mga kabataang may edad 18 na taon o mas bata pa.

May side effects ba ang Minoxidil?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na minoxidil ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng minoxidil:

 • pagbabago ng kulay ng buhok
 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • hindi ninanais na pagtubo ng buhok sa ilang bahagi ng katawan

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Minoxidil?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.