Mupirocin (Bactroban)

Kaalaman sa Gamot na Mupirocin (Bactroban)

Generic name: mupirocin

Brand name: Bactifree, Bactroban, Foskina-B, Muprin, Mupicin

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na mupirocin ay isang uri ng antibiotic na mabisa laban sa mga impeksyon ng bacteria sa balat, ilong, labi, iba pang bahagi ng mukha. Madalas itong inirereseta sa sakit na impetigo.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Mupirocin?

Ito ay kadalasang nakahanda bilang ointment o cream na pinapahid sa apektadong balat.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang mupirocin ay ipinapahid lamang sa apektadong balat.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-gamit ng Mupirocin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa mupirocin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • sakit sa bato
 • umiinom o gumagamit ng ibang gamot

Gamitin lamang ang mupirocin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Ang paggamit ng gamot na ito ay hindi rekomendado sa mga kabataang ang edad ay 12 na taon o mas bata pa.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot sa mga kabataan, lalo na sa mga may edad na 12 na taon pababa, ay nangangailangan ng masusuing gabay ng doktor. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Mupirocin?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na mupirocin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng mupirocin:

 • iritasyon at pangangati ng balat
 • pamumula
 • pagtuklap ng balat
 • panunuyo ng balat
 • pagpapantal
 • iba pang sintomas ng allergy gaya ng pagkakaroon ng mga butlig-butlig at pamamaga ng balat.

Agad na itigil ang paggamit ng gamot kung sakaling makaranas ng mga side effects na nabanggit at agad ding magtungo sa doktor upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-gamit ng gamot?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang paggamit ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.