Paracetamol + Caffeine

Kaalaman sa Gamot na Paracetamol+Caffeine

Generic name: Paracetamol + Caffeine, Acetaminophen + Caffeine

Brand name: Rexidol Forte

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang paracetamol + caffeine ay isang kombinasyon ng gamot na mabisa para gamutin ang matinding pananakit ng ulo o migraine, pananakit ng mga kalamnan, pananakit ng likod, pananakit ng ngipin, at pananakit ng puson kung may regla. Maaari din itong ireseta kung may lagnat, o trangkaso.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Paracetamol+Caffeine?

Ang paracetamol+caffeine ay kalimitang nakahanda bilang iniinom na tableta.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor upang mas maging epektibo.

 • Ang paracetamol+caffeine ay maaring inumin nang may laman ang tiyan o kaya’y walang laman. Kung madaling mangasim ang tiyan, inumin ito kasabay ng pagkain.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Huwag din lalampas sa itinakdang haba ng panahon ng pag-inom ng gamot. Itigil kaagad ang pag-inom kung hindi bumubuti ang pakiramdam matapos ang 3 araw ng pag-inom, o kaya hindi nawawala ang pananakit matapos ang isang linggong pag-inom.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Para sa mga likidong gamot, itago sa loob ng refrigerator. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Paracetamol+Caffeine?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa paracetamol o acetaminophen
 • allergy sa caffeine
 • sakit sa atay o bato
 • madalas uminom ng alak
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang paracetamol+caffeine nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Iwasan ang sobrang pag-inom ng gamot sapagkat maaaring magdulot ng seryosong epekto ang pag-overdose nito. Hanggang 1 gramo lamang ng gamot na ito ang maaaring inumin sa bawat inuman, at hanggang 4 na gramo lamang sa bawat araw. Ang sobrang pag-inom nito ay maaaring makasama sa atay.

Ang pag-inom ng paracetamol+caffeine kasabay ng pag-inom ng alak ay hindi makabubuti. Hindi rin inirerekomenda ang pag-inom ng gamot na ito kung may kondisyon ng pagkasira ng atay o liver cirrhosis sapagkat hindi eepekto ang paracetamol.

Dapat ding umiwas sa pag-inom ng mga inumin may caffeine gaya ng kape, tsaa at energy drinks.

Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Hindi inirerekomenda ang caffeine sa mga bata kaya mas mabuti kung paracetamol lamang ang ibibigay sa kanila. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Paracetamol+Caffeine?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na paracetamol+caffeine ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng pag-inom ng paracetamol+caffeine:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • mababang lagnat na may kasamang pagliliyo, pananakit ng tiyan at kawalan ng gana sa pagkain
 • kulay tsaa na ihi, at mamulamula na kulay ng dumi
 • Paninilaw ng balat at mata

Agad na ipatingin sa doktor ang sintomas na nararanasan sa pag-inom ng paracetamol, lalo na kung ito ay konektado sa kondisyon sa atay.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Paracetamol+Caffeine?

Ang mga pangunahing epekto ng sobrang pag-inom ng paracetamol+caffeine ay kawalan ng gana sa pagkain, pagliliyo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagpapawis, pagkalito at panghihina. Kung mapapabayaan, maaaring manakit ang itaas na bahagi ng tiyan, magkulay tsaa ang ihi, paninilaw ng balat at mata. Agad na lumapit sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.