Pyrethrin

Kaalaman sa Gamot na Pyrethrin

Generic name: Pyrethrin

Brand name: Kwell, Licealiz

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang gamot na pyrethrin ay inirereseta para sa kondisyon ng pagkakaroon ng lisa at kuto sa buhok.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Pyrethrin?

Ang pyrethrin ay nakahanda bilang shampoo o gamot na pinapahid.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang pyrethrin ay ginagamit na parang shampoo sa apektadong buhok lamang. Huwag gagamitin kung may sugat sa anit.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Iwasan malagyan ng gamot ang mata, tenga at ilong. Kung sakaling mangyari ito, hugasan kaagad ng tubig.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Pyrethrin?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa pyrethrin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • dumaranas ng iba pang sakit sa balat, partikular sa anit
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang pyrethrin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot.

Iwasan ding kamutin nang kamutin ang ulo habang naggagamot upang maiwasan ang pagsusugat.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang paggagamot sa mga bata ay nangangailangan muna ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-bastang magbibigay ng gamot ng hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Pyrethrin?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na pyrethrin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga maaaring epekto ng paggamit ng pyrethrin:

 • Matinding pangangati ng ulo
 • Pamumula at pamamaga ng anit
 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat na sintomas ng allergy

Agad na itigil ang paggamit ng gamot kung sakaling makaranas ng mga side effects na nabanggit at agad ding magtungo sa doktor upang matingnan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Pyrethrin?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.