Silymarin

Kaalaman sa Gamot na Silymarin

Generic name: silymarin

Brand name: Hepavit, Heprotec, Liveraide, Liver Plus

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang silymarin ay inirereseta para gamutin ang karamdaman sa atay tulad ng cirrhosis o ang tuloy-tuloy na pagkasira ng laman ng atay. Mabisa din ito upang mapabuti ang paggana ng atay sa araw-araw.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Silymarin?

Ang gamot na silymarin ay kadasalang nakahanda bilang kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang silymarin ay iniinom pagkatapos kumain.
 • Lunukin ng buo ang kapsula, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Silymarin?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa silymarin
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • kanser sa prostata, suso, obaryo o sa matres.
 • umiinom ng iba pang mga gamot na nabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang silymarin nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pagpapainom ng silymarin sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Walang katiyakan akung ang gamot na ito ay ligatas at epektibo para sa mga bata. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Silymarin?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na silymarin ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng silymarin:

 • Pagliliyo at pagsusuka
 • pagtatae
 • kabag
 • kawalan ng gana sa pagkain
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Silymarin?

Kung sakaling mapasobra ang pag-inom ng gamot, maaring maranasan ang mga side effects na naunang nabanggit. Agad na pumunta sa pagamutan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot.