Sirolimus

Kaalaman sa Gamot na Sirolimus

Generic name: sirolimus

Brand name: Rapamune

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang sirolimus ay gamot na kadalasang inirereseta pagkatapos ang pagta-transplant ng kidney. Tumutulong ito upang maiwasan ang hindi pagtanggap ng katawan sa bagong lipat na bato o kidney. Ang gamot na ito ay kumikilos bilang immunosuppressant o nagpapahina sa resistensya ng katawan upang maiwasan ang pag-atake ng sariling panlaban ng katawan sa bagong tanggap na kidney.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Sirolimus?

Ang gamot na sirolimus ay karaniwang nakahanda bilang tableta o likidong nakabote.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang sirolimus ay maaaring inumin kasabay ng pagkain o walang pagkain, ngunit kung madaling mangasim ang tiyan, makabubuting sabayan ng pagkain.
 • Ang tableta ay lunukin ng buo, huwag dudurugin o hahatiin. Sabayan ng isang baso ng tubig.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata. Agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Sirolimus?

Bago resetahan ng gamot, ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa sirolimus
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato, at atay
 • kanser
 • diabetes
 • may sakit na dulot ng impeksyon
 • may sakit na altapresyon

Gamitin lamang ang sirolimus nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Ang pag-inom ng sirolimus ay nakapagpapahina ng resistensya. Mas madaling kapitan ng sakit sa buong haba ng panahon ng pag-inom nito kung kaya’t makabubuti na umiwas sa mga taong may sipon, ubo at iba pang nakakahawang sakit. Lumapit kaagad sa doktor kung sakaling makitaan ng mga sintomas ng impeksyon.

Dapat ding umiwas sa pagpapabakuna sa buong haba ng panahon ng pag-inom ng gamot. Makabubuting kumonsulta muna sa doktor bago magsagawa ng mga hakbang.

Para sa mga may diabetes, maaaring maapektohan ang lebel ng asukal sa dugo. Dapat kumonsulta din muna bago maresetahan ng gamot.

Nakapagpapababa din ng produksyon ng semilya (sperm) sa mga lalaki ang pag-inom ng gamot na ito.

Maaaring makaapekto sa batang ipinagbubuntis ang pag-inom ng gamot na sirolimus. Ipaalam kaagad sa doktor kung nagbubuntis, o nagpaplanong magbuntis bago resetahan ng gamot. Iwasan ding magpasuso sa bata sa buong haba ng panahon na umiinom ng gamot na ito.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ang pag-inom ng sirolimus sa mga kabataan ay nangangailangan ng masusing gabay mula sa doktor. Huwag basta-basta magbibigay ng gamot nang hindi kumukunsulta sa doktor o pediatrician.

May side effects ba ang gamot na Sirolimus?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na sirolimus ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng pag-inom ng sirolimus:

Maaari din namang makaranas ng mas seryosong side effects gaya ng mga sumusunod:

 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy
 • Pananakit ng mga kalamnan sa hita at binti
 • Pagkahimatay
 • iregular na tibok ng puso
 • malalang ubo
 • pagtaas ng lebel ng asukal sa dugo
 • problema sa pag-ihi
 • paninilaw ng kutis at mata
 • madaling pagkapagod
 • mabagal na paggaling ng sugat

Sa oras na maranasan ang mga masamang epekto ng gamot, agad na itigil ang pag-inom nito at magtungo sa doktor upang matignan.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Sirolimus?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.