Tolnaftate

Kaalaman sa Gamot na Tolnaftate

Generic name: Tolnaftate

Brand name: Quadrotopic, Tinactin, Quadriderm

Kailangan ba ng reseta?: Hindi

Para saan ang gamot na ito?

Ang tolnaftate ay isang uri ng antifungal na gamot na mabisa laban sa impeksyon ng fungi sa balat. Maaari itong gamitin sa hadhad, alipunga, buni, o anan.

Anu-ano ang mga preparasyon ng gamot na Tolnaftate?

Ang tolnaftate ay karaniwang nakahanda bilang cream o ointment na maaring ipampahid sa apektadong bahagi ng katawan.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor.

 • Ang tolnaftate na pinapahid ay gamitin lamang sa apektadong balat o anit.
 • Hugasan muna at patuyuin ang apektadong balat na lalagyan ng gamot. Hugasan din ang kamay na pinangpahid ng gamot.
 • Para gamutin ang balakubak na dulot ng fungi, gamitin ang gamot na shampoo.
 • Siguraduhing gagamitin ang gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Huwag titigil sa paggagamot hanggat hindi pinapayuhan ng doktor kahit pa bumuti na ang pakiramdam. Huwag din lalampas sa buong haba ng panahon ng paggagamot at huwag ding sosobra sa inirekomendang dami ng ipapahid na gamot.
 • Huwag gagamitin sa balat na nilalabasan ng likido.
 • Huwag din tatakpan ng benda o gasa ang bahagi ng balat na pinahiran ng gamot hanggat hindi pinapayo ng doktor.
 • Itago sa katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata.

Ano ang mga dapat tandaan sa paggamit ng Tolnaftate?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa tolnaftate
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa bato at atay
 • problema sa puso at dugo
 • umiinom ng iba pang gamot na nabibiling over-the-counter

Gamitin lamang ang tolnaftate nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na gagamitin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Iwasang lumaktaw o tumigil sa pag-lalagay ng gamot kung hindi naman pinayo ng doktor. Iwasan din lumampas sa itinakdang haba ng paggagamot. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng bagong impeksyon sa balat na may resistensya sa gamot at mahirap nang malunasan.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Ipinagbabawal ang paggamit ng gamot na ito sa mga batang may edad 2 na taon gulang pababa. Huwag basta-bastang magbigay ng gamot sa mga kabataan hanggat hindi pinapayo ng doktor o pediatrician.

May side effects ba ang Tolnaftate?

Bagaman ang side effects mula sa paggamit ng gamot na tolnaftate ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng paggamit nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang epekto ng paggamit ng tolnaftate:

 • pananakit ng ulo
 • pangangati at paghapdi ng balat sa ari ng babae
 • pananakit ng sikmura

Kung mapasobra o hindi masunod ang tamang paggamit ng gamot na ito, maaring makaranas ng mas seryosong epekto sa katawan. Narito ang ilang sa mga epekto:

 • pamamantal, pamamaga, pangangati, at pamumula sa balat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib na sintomas ng allergy
 • lagnat
 • mabahong amoy sa ari ng babae
 • matinding paghapdi at pangangati ng ari ng babae
 • pagsusuka
 • kawalan ng gana sa pagkain

Agad na itigil ang paggamit ng gamot na ito sa oras na makaranas ng mga sintomas na nabanggit. Agad ding magpatingin sa doktor upang malaman ang mga susunod na hakbang.

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang paggamit ng Tolnaftate?

Ang mga nabanggit na side effects ay maaaring maranasan sa oras na mapasobra ang pag-inom ng gamot. Agad na magpatingin sa doktor kung naoverdose ng gamot at nakakaranas ng mga epekto na nabanggit.