Ursodeoxycholic Acid

Kaalaman sa Gamot na Ursodeoxycholic Acid

Generic name: ursodeoxycholic acid, ursodiol

Brand name: Ursofalk, Udcacid, Ursoliv, Lupibile

Kailangan ba ng reseta?: Oo

Para saan ang gamot na ito?

Ang ursodeoxycholic acid ay gamot na inirereseta upang gamutin at maiwasan ang pagkakaroon ng bato sa apdo o gallstones. Mabisa rin ito upang gamutin ang kondisyon ng liver cirrhosis o ang pagkasira ng laman ng atay. Ang substansyang ursodeoxycholic acid o ursodiol ay natural na substansyang nakikita sa katawan na tumutulong para tunawin ang mga cholesterol, gayun din ang patuloy na produksyon nito sa atay. Matatandaan na ang cholesterol ang siyang tinuturong sanhi ng pagkakaroon ng mga bato sa apdo.

Anu-ano ang preparasyon ng gamot na Ursodeoxycholic Acid?

Ang gamot na ursodeoxycholic acid ay karaniwang nakahanda bilang kapsula.

Paano ito ginagamit?

Dahil ang paggamit ng gamot na ito ay naiiba-iba depende kung ano at kung gaano kalala ang kondisyon na nararanasan, gamitin lamang ang gamot na ito ayon sa inireseta ng doktor o sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot.

 • Ang ursodeoxycholic acid ay iniinom pagkatapos kumain.
 • Lunukin ng buo ang kapsula, huwag hahatiin o dudurugin. Sabayan din ng isang baso ng tubig.
 • Ituloy lang ang pag-inom ng gamot sa buong haba ng panahon na inireseta ng doktor. Iwasang lumaktaw ng pag-inom at huwag titigil kahit pa bumuti na ang pakiramdam.
 • Kung sakaling makalimutan ang pag-inom, agad na inumin ang gamot sa oras na maalala. Ngunit kung malapit na sa oras ng kasunod na pag-inom, ituloy na lamang ang nakatakdang pag-inom at huwag nang balikan ang nakaligtaang pag-inom.
 • Hanggat hindi pinapayo ng doktor, huwag doblehin ang iniinom na gamot o ibahin ang oras ng pag-inom nito.
 • Itago sa lugar na may katamtamang temperatura at iwasang mabilad sa araw o mabasa. Ilayo rin ito sa maabot ng mga bata at agad ding itapon ang napasong gamot.

Ano ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng Ursodeoxycholic Acid?

Bago resetahan ng gamot, importanteng ipaalam kaagad sa doktor kung ikaw ay may kondisyon gaya ng sumusunod:

 • allergy sa ursodeoxycholic acid
 • buntis, nagpaplano na mag-buntis, o nagpapasuso
 • problema sa atay, bato, at apdo
 • problema sa daluyan ng pagkain gaya ng ulcer sa sikmura o bituka
 • umiinom ng iba pang gamot na mabibiling over-the-counter

Dapat umiwas sa mga pagkaing mataas ang calories at cholesterol sa buong haba ng panahon ng pag-inom ng gamot na ito. Dapat ding umiwas sa pag-inom ng mga gamot na antacid kasabay ng ursodeoxycholic acid sapagkat maaaring mabawasan ang bisa nito.

Gamitin lamang ang ursodeoxycholic acid nang naaayon sa inireseta ng doktor, o nakasunod sa direksyon na nakasulat sa pakete ng gamot. Mahalaga din na sundin ang nakatakdang pagbisita sa doktor upang mabantayan progreso ng paggagamot sa sakit, malaman kung may pagbabago sa dami ng gamot na iinumin, o matignan kung may karagdagan pang pagsusuri na gagawin habang ginagamot.

Puwede ba itong ibigay sa mga bata?

Huwag basta-basta ibibigay ang gamot na ursodeoxycholic acid sa mga bata sapagkat hindi pa nakakaisurado kung epektibo ang gamot sa mga bata. Kumunsulta muna sa doktor o pediatrician bago magbigay ng gamot.

May side effects ba ang gamot na Ursodeoxycholic Acid?

Bagaman ang side effects mula sa pag-inom ng gamot na ursodeoxycholic acid ay bibihira, lalo na kung susunding mabuti ang direksyon ng pag-inom nito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagkakaranas ng mga side effect. Agad na itigil ang pag-inom ng gamot at magpatingin sa doktor kung maranasan ang mga karaniwang side effects na gaya ng sumusunod:

 • hirap sa pagdumi (constipation)
 • kabag
 • pananakit ng ulo
 • impatso
 • pananakit ng sikmura
 • pagpapantal, hirap sa pag-hinga, at pamamaga ng katawan na sintomas ng allergy

Ano ang maaaring mangyari kung mapasobra ang pag-inom ng Ursodeoxycholic Acid?

Ang mga nabanggit na epekto ay posibleng maranasan sa oras na mapasobra ang ininom na gamot. Agad na magtungo sa pagamutan kung sakaling maranasan ang mga hindi kanais-nais na epekto.