Itanong Kay Doc

Ang cardiologist, o spesyalista sa puso, ay may ilang instrumentong ginagamit at pagsusuring isinasagawa …

Ang taong mayroong kuto sa ulo ay maaaring makaranas ng mga sumusunod: Matinding pangangati …

Mabigat o masakit na pakiramdam sa dibdib Gumagapang ang pananakit sa leeg, braso at …

Kapag naramdaman ang mga nabanggit na sintomas, kaagad tumigil sa ginagawa, magpahinga, at magmadaling …

Q: Ano po bang gamot ang pwede kong inumin para sa ubo, sipon at …

Mayroong iba’t ibang uri ang sakit sa psoriasis at sa bawat uri na ito …

Ang sintomas ng typhoid ay kadalasaang nararanasan matapos ang 1-2 linggong incubation period ng …

Ang pagkakaranas sa mga sintomas ng sakit na COPD ay hindi agad lumalabas hanggat …

Ang pagkakaroon ng sipon ay may ilang sintomas na kilalang kilala ng lahat sa …

Kung bunga ng karaniwang sipon: Pagbahing Pagluluha Ubo Sinat Kaunting pananakit ng ulo o katawan …

Makikitaan ng ilang mga sintomas ang taong dumanas ng stroke, na habang tumatagal ay …

Minsan, ang pagkakaroon ng tachycardia ay walang naidudulot na sintomas at natutukoy lamang kapag …

Una sa lahat kailangan kong idiin na maaaring WALANG SINTOMAS ang TB. Ibig sabihin, …

Sa oras na makapasok sa katawan ang lason ng tetano, ang indibidwal ay makakaranas …

Ang mga sintomas ng trangkaso ay biglaang dumadating makalipas lamang ang 1-2 araw matapos …

Ang pagbaba ng presyon ng dugo ay maaring magdulot ng ilang sintomas gaya ng …

Ang pagkakaranas sa mga sintomas ng sakit na Mad Cow Disease sa tao o …

Sa simula ng pagkakasakit, ang taong may sakit na meningococcemia ay maaaring dumanas ng …

Ang pagiging alcoholic ay maaaring magpakita ng mga senyales at sintomas gaya ng sumusunod: …

Ang kawalan ng abilidad na makakita o hirap na makakita ang pangunahing sintomas na …