Kagat ng Alakdan (Scorpio) o Alupihan (Centipede)

 

Anong sintomas ng kagat ng scorpion o centipede? Pamamaga, pamumula, hapdi at kirot sa bahagi ng katawan na nakagat ang pinakakaraniwang mga sintomas; maaari ring magkaroon ng pansamantalang lagnat.

Heto ang mga hakbang na dapat gawin sa kagat ng centipede o scorpion:

  1. Hugasan ang nakagat ng alupihan o alakdan ng tubig at sabon.
  2. Patungan ng “cold compress” ang apektadong bahagi ng katawan para mabawasan ang pamamaga. Gawin ito 3-4 beses sa buong magdamag at sa mga susunod na araw hanggang mawala ang pamamaga.
  3. Maaaring uminom ng pain reliever gaya ng Paracetamol o Ibuprofen para mabawasan ang hapdi o kirot na mararamdaman sa kagat ng scorpion o centipede.
  4. Kung may pamamaga, maaari ring magpahid ng Hydrocortisone cream sa apektadong bahagi.
  5. Bantayan ang bahagi na nakagat kung magkakaroon ng pagbabago. Ang pagkakaroon ng nana ay isang sintomas ng impeksyon at dapat ipatingin sa doktor upang maresetahan ng antibiotiko.
  6. Panatilihing malinis ang bahagi ng katawan na nakagat; hugasan ito ng 1-2 beses sa isang araw ng sabon at tubig. Hindi bawal ang maligo.
  7. Magpatingin rin sa doktor kung hindi gumagaling ang sugat, kung may mataas na lagnat, o kung ay kagat ay nagdulot sa allergy sa balat (pagkakaroon ng pantal-pantal, pangangati, atbp.) o may pagbabago sa itsura ng kagat.