Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

May iba’t ibang paraan para lunasan ang acid reflux at mga sintomas nito, kabilang dito ang mga sumusunod:

  • Mga pagbabago sa uri ng pamumuhay. Ang pagbabawas ng timbang at ang pagiging aktibo ay nakatutulong nang malaki para malunasan at ma-iwasan ang acid reflux.
  • Pag-inom ng ilang uri ng mga gamot. Ang mga antacid, proton-pump inhibitors (PPI), at histamine-2 blocker ay nakatutulong sa pagbibigay ng agarang lunas sa acid reflux. Subalit, dapat na malamang ang mga ito ay nagbibigay ng panandalian lamang na lunas.
  • Operasyon. Sa mga seryosong kaso, maaaring mangailangan ng operasyon para ganap na malunasan ang acid reflux.