Gamot at Lunas

Tunay nga na wala pang gamot sa HIV/AIDS. Subalit, ang mga kasalukuyang lunas ay mabisa laban sa pagpigil sa HIV para hindi ito tumuloy sa AIDS. Mabisa rin ang mga kasalukuyang pamamaraan upang mapigilan ang mga komplikasyon. Ang iba naman ay mabisa sa pagpapababa ng bilang ng HIV sa katawan para mamalagi ang kalusugan ng immune system.

Ang ilan sa FDA-approved na mga gamot para sa HIV at AIDS ay ang mga sumusunod na nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI) na pumipigil sa pagdami at pagkalat ng HIV:

 • Abacavir (Ziagen, ABC)
 • Didanosine (Videx, dideoxyinosine, ddI)
 • Emtricitabine (Emtriva, FTC)
 • Lamivudine (Epivir, 3TC)
 • Stavudine (Zerit, d4T)
 • Tenofovir (Viread, TDF)
 • Zalcitabine (Hivid, ddC)
 • Zidovudine (Retrovir, ZDV or AZT)

Ang mga sumusunod na mga protease inhibitor (PI) na gamot naman ay pumipigil sa pagdami ng virus sa huling bahagi ng buhay nito:

 • Amprenavir (Agenerase, APV)
 • Atazanavir (Reyataz, ATV)
 • Fosamprenavir (Lexiva, FOS)
 • Indinavir (Crixivan, IDV)
 • Lopinavir (Kaletra, LPV/r)
 • Ritonavir (Norvir, RIT)
 • Saquinavir (Fortovase, Invirase, SQV)

Iba pang uri ng gamot laban sa AIDS

 • Fusion inhibitorsAng mga ito ay mga makabagong uri ng gamot na pumipigil sa HIV na pumasok sa loob ng cell. Dahil dito, napipigilan ang pagdami ng virus.
 • Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) – Ito ay pinaghalong tatlo o higit pang mga gamot, katulad ng protease inhibitors at iba pang anti-retroviral na mga gamot. Napakabisa ng pamamaraang ito sa pagpapabagal ng pagdami at pagkalat sa katawan ng tao ng HIV virus. Nakatutulong ang HAART sa pagbaba ng antas ng virus sa katawan hanggang sa ang mga ito ay hindi na ma-detect ng mga blood test.
 • Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI). Ang mga gamot na ito ay tumutulong upang mapigilan ang pagkalat ng impeksyon ng HIV sa mga bagong cell. Kabilang sa mga gamot na ito ay ang:
  • Delvaridine (Rescriptor, DLV)
  • Efravirenz (Sustiva, EFV)
  • Nevirapine (Viramune, NVP)