Gamot at Lunas

Ang mga mas banayad na sintomas ng alerhiya ay kadalasang nawawala sa loob ng ilang minuto o oras kahit walang ginagawa ang pasyente. Subalit, kung ang mga sintomas ay hindi na nakakayanan ng pasyente, maaaring gawin ang mga sumusunod na lunas:

 • Uminom ng mga gamot. Maaaring magreseta ang doktor ng mga sumusunod na gamot upang maibsan ang mga iniindang sintomas ng pasyente:
  1. Antihistamine. Nakatutulong ito upang mawala ang anumang pangangati sa katawan na nararamdaman ng pasyente.
  2. Corticosteroid. Inirereseta ito upang mawala ang anumang namamagang bahagi na naapektuhan ng alerhiya.
  3. Cetirizine. Ang cetirizine ay mainam na gamot upang mawala ang mga sintomas gaya ng pagbahing at pagtutubig ng mga mata at ilong.
  4. Loratadin. Gaya ng cetirizine, ang loratadine ay ginagamit upang maibsan ang labis na pagbahing at pagtutubig ng mga mata at ilong.
  5. Cromolyn sodium. Ang cromolyn sodium ay isang uri ng inhaler o nasal spray. Kadalasang inirereseta ito upang maiwasan na agad ang anumang matitinding allergic reaction.
  6. Decongestant. Kung labis na nagsisipon o nagtutubig ang ilong ng pasyente, maaaring uminom ng decongestant upang maisinga ito at lumuwag ang paghinga.
  7. Leukotrines. Gaya ng mga decongestant, ang lekotrines ay mainam na gamot upang lumuwag ang paghinga ng pasyente.
 • Emergency epinephrine shot. Ang emergency epinephrine shot ay ibinibigay lamang kapag mayroong anaphylaxis ang pasyente. Dahil sa biglaang pagbagsak ng presyon ng pasyente, pinapasikip ng epinephrine ang mga daluyan ng dugo upang tumaas ang presyon ng pasyente.
 • Immunotherapy. Ang immunotherapy ay ang pagturok ng paunti-unting allergen sa katawan ng pasyente upang masanay ito at hindi magdulot ng matitinding reaksyon. Bukod sa mga injection, maaari ring bigyan ng mga tableta ang pasyente sa immunotherapy lalo na kung ang allergen ay mga