Gamot at Lunas

Image Source: https://www.freepik.com

Ang paggamot sa alopecia ay nababatay sa sanhi nito. Kung ang alopecia ay sintomas ng ibang karamdaman, kailangang magamot muna ang karamdaman upang tuluyan ding matigil ang paglalagas o pangangalbo ng buhok. Subalit, kung ang alopecia ay namana sa pamilya, maaaring gawin ang mga sumusunod na lunas at pamamaraan:

  • Pag-inom ng mga gamot. May mga gamot na maaaring ireseta ng doktor upang mapabagal ang pangangalbo ng buhok. Halimbawa ng mga gamot na ito ay finasteride, spironolactone, at oral dutasteride. Ganunpaman, ang mga gamot na ito ay maaaring hindi maging mabisa kapag ang pasyente ay may edad na 60 pataas.
  • Paggamit ng mga espesyal na Mayroon ding mga shampoo na maaaring gamitin upang kumapal-kapal ang buhok, gaya ng minoxidil. Upang makita ang bisa ng shampoo na ito, kailangang tuluy-tuloy ang paggamit nito sa loob ng 6 na buwan. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay mabisa ang mga ganitong uri ng shampoo sa bawat tao.
  • Hair transplant surgery. Kung ang nais naman ay mas mabisang pamamaraan, maaaring sumailalim sa hair transplant surgery. Sa operasyong ito, ang doktor ay kukuha ng malulusog na buhok na may ugat sa bahagi ng ulo at siya itong itatanim sa mga bahagi na napapanot. Hindi naman kailangang manatili sa ospital ang pasyente pagkatapos ng operasyon. Maaaring umuwi agad at sa bahay magpagaling. Reresetahan lamang ng doktor ang pasyente ng sedation medicine upang hindi gaanong makaramdam ng pananakit.
  • Laser therapy. Bukod sa hair transplant surgery, maaari ring sumailalim ang pasyente sa laser therapy. Sa pamamaraang ito, gagamit ang doktor ng low-level laser device upang mahikayat ang pagtubo ng bagong mga buhok. Kapag ang anit ay nakatanggap ng low-dose laser treatment, mas magiging maayos ang pagdaloy ng dugo at tutubuan ito ng mas maraming mga hair follicle. Kumpara sa hair transplant surgery, ang laser therapy ay mas ligtas, hindi madugo, at hindi gaanong masakit.

Bukod sa mga nabanggit na lunas at pamamaraan, ang ibang mga taong may alopecia ay mas pinipili na lamang na magsuot ng piluka sapagkat ito ay mas mura. Mayroon namang mga piluka na gawa sa mga tunay na buhok kaya naman hindi ito gaanong mahahalata.