Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Ang amoebiasis ay madali namang malunasan lalo na kung ito ay naagapan. Batay sa tindi ng kondisyon, maaaring magbigay ang doktor ng mga sumusunod na lunas:

  • Pag-inom ng mga gamot. Ang pinaka-pangunahing inireresetang gamot ng doktor ay Ang gamot na ito ay may kakayanang labanan ang impeksyon na dulot ng mga amoeba. Kung hindi pa malubha ang kondisyon, maaaring uminom lamang ang pasyente ng tableta o kapsula nito. Mayroon ding metronidazole na maaaring ipadaan sa suwero upang mas mabilis itong bumisa. Ang pagbibigay ng metronidazole ay karaniwang inaabot ng 10 araw upang masigurong wala ng impeksyon ang mga bituka. Kung walang metronidazole, maaari ring magbigay ang doktor ng tinidazole. Bukod sa metronidazole at tinidazole, maaari ring magreseta ang doktor ng mga gamot batay sa mga sintomas na iniinda ng pasyente. Kung ang pasyente ay nagsusuka, maaaring magreseta ang doktor ng mga anti-emetic drug. Kung ang pasyente naman ay sumasakit ang ulo at nilalagnat, maaari rin silang magreseta ng paracetamol.
  • Pag-inom ng maraming tubig at ORS. Mahalaga rin ang pag-inom ng maraming tubig upang hindi magkaroon ng dehydration ang pasyente. Bukod sa tubig, maaari ring uminom ang pasyente ng oral rehydration salt (ORS) upang mapalitan ang mga asin o electrolyte sa katawan gaya ng sodium at potassium.
  • Pagpapakabit ng suwero. Kung mayroong dehydration ang pasyente, maaari siyang manatili sa ospital upang makabitan ng suwero. Mas mabilis na mapapalitan ang tubig sa katawan sa pamamagitan nito. Dagdag dito, maaari rin itong magsilbing daanan ng mga intravenous injection na uri ng gamot upang mas mabilis ang kanilang pagbisa.
  • Pagkain ng mga pagkaing hindi mabibigat sa tiyan. Bagama’t kailangan ng pasyente na kumain ng balanse at wastong dami ngpagkain upang mabilis na gumaling sa kondisyon, maaaring hindi pa niya ito kaya sa unang mga araw. Dahil ang pasyente ay nakararanas ng pananakit ng tiyan at madalas na pagsusuka, mas makabubuti muna na kumain lamang ng mga pagkaing hindi mabigat sa tiyan. Maaaring kumain ang pasyente ng sopas, tinapay, itlog, prutas, at gulay. Hangga’t maaari, iwasan ang paghahain ng mga pagkaing maaanghang at mamamantika sa pasyente dahil ang mga ito ay nakapagpapalubha lamang ng pagtatae at pananakit ng tiyan ng pasyente.

Karaniwan namang gumagaling ang mga pasyenteng may amoebiasis lalo na kung maigting ang kanilang pagsunod sa mga payong iminumungkahi ng doktor. Subalit, maaari itong magdulot ng panganib sa buhay ng pasyente lalo na sa mga sanggol at bata. Kung nakikitaan ang mga sanggol at bata ng mga sintomas, agad na ipakonsulta sila sa doktor.