Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Ang paglunas sa anemia ay nababatay sa uri at sanhi nito. Kung naaapektuhan ng ganitong kondisyon, maaaring gawin ang mga sumusunod:

  • Iron deficiency anemia. Maaaring malunasan ito sa pamamagitan ng pag-inom ng mga iron supplement at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa iron gaya ng karne ng baka, mabeberde, madadahon, at mabubutong gulay, mani, brown rice, dried fruit, at iba pa.
  • Vitamin deficiency anemia. Ang pasyente ay maaari ring resetahan ng mga dietary supplement at bigyan ng B12 injection. Bukod sa mga ito, kailangan ding kumain ng pasyente ng mga pagkaing mayaman sa folate, vitamin B12, at vitamin C.
  • Sickle cell anemia. Dahil isa itong mapanganib na uri ng anemia, mas maraming mga lunas ang kakailanganin ng pasyente gaya ng oxygen therapy, intravenous fluid, pagsasalin ng dugo, at pag-inom ng mga gamot gaya ng pain reliever, antibiotic, at mga folic acid supplement.
  • Aplastic anemia. Sa uring ito, tumigil na ang katawan sa paggawa ng mga red blood cell kaya naman nangangailangan ang pasyente ng regular na pagsasalin ng dugo. Bukod dito, maaari rin siyang sumailalim sa isang bone marrow transplant.
  • Thalassemia. Upang malunasan ang kondisyong ito, maaaring bigyan ang pasyente ng mga folic acid supplement. Maaari ring tistisin ang kanyang spleen (pali). Dagdag dito, maaari rin siyang isailalim sa bone marrow transplant at pagsasalin ng dugo.
  • Hemolytic anemia. Kung may hemolytic anemia naman ang pasyente, maaari siyang bigya ng mga immunosuppressant drug at mga gamot para sa impeksyon. Maaari ring sumailalim ang pasyente sa plasmapheresis o blood filtering. 

Ang anemia ay kadalasang hindi mapanganib, lalo na kung ito ay dulot lamang ng mga iron at vitamin deficiency sapagkat maaaring malunasan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-inom ng mga supplement at pagkain ng espesyal na diyeta. Subalit, kung ang anemia ay isang namamanang uri, maaaring sumailalim ang pasyente sa mas komplikadong mga lunas at kung hindi ito maaagapan, maaari rin itong magdulot ng panganib sa buhay ng pasyente.