Gamot at Lunas

Image Source: www.businessinsider.com

Upang malunasan ang appendicitis, maaaring sumailalim ang pasyente sa mga sumusunod na pamamaraan:

  • Appendectomy. Ang appendectomy ang pinakamabisang lunas para sa Ito ay isang uri ng operasyon kung saan ang appendix ay titistisin. Bago isailalim ang pasyente sa operasyon, maaaring painumin muna siya ng mga antibiotic upang mabawasan ang pamamaga ng appendix.
  • Needle drainage. Kung ang appendicitis ay may komplikasyon na gaya ng pamumuo ng nana, kailangang sumailalim ang pasyente sa needle drainage. Sa pamamaraang ito, ang pasyente ay tutusukan ng karayom sa kanyang tiyan upang lumabas ang nana. Kung hindi maabot ng karayom ang nana, maaaring sumailalim ang pasyente sa isang operasyon.
  • Pag-inom ng mga Sa ibang mga kaso, gumagaling ang appendicitis ng pasyente sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng mga antibiotic. Subalit, ito ay napakadalang. Karaniwang ginagamit ang mga antibiotic bago at pagkatapos operahan ang pasyente upang ma-iwasan ang paglubha ng impeksyon.
  • Pag-inom ng mga pain reliever. Kadalasang hindi agad inooperahan ang pasyente lalo na kung hindi naman ito Hinahayaan munang humupa sa pagkakapaga ang appendix upang hindi magkaroon ng komplikasyon sa operasyon. Habang inihahanda ang pasyente sa operasyon, maaari muna siyang uminom ng mga pain reliever upang maibsan ang nararanasang pananakit ng tiyan.
  • Pagkakabit ng suwero. Dahil ang pasyenteng may appendicitis ay nawawalan ng gana sa pagkain, maaari siyang magkaroon ng dehydration. Upang ma-iwasan ito, kailangangang kabitan ang pasyente ng suwero. Dagdag dito, maaari rin itong padaanan ng mga gamot na kailangan ng pasyente upang mas mabilis itong bumisa.

Bukod sa mga nabanggit, nakatutulong din sa pasyente ang pagkain ng liquid diet upang manumbalik ang kanyang lakas. Halimbawa ng mga pagkain sa liquid diet ay mga cereal, sopas, pudding, juice, gatas, yogurt, at iba pa. Ang ganitong uri ng diyeta ay hindi mabigat sa tiyan kaya naman makakayanan itong kainin ng pasyenteng may appendicitis. Kung nalunasan naman na ang kondisyon, maaari ng kumain ng normal na diyeta ang pasyente.