Gamot at Lunas

Hindi lahat ng kaso ng arrhythmia ay nangangailangan ng lunas. Bagkus, puwede pa itong maging batayan ng kung gaano kalusog ang isang tao. Halimbawa lang nito ay ang mga kaso ng bradycardia, dahil mayroong mga taong sadyang mabagal lamang ang tibok ng puso, kagaya ng mga atleta, dahil malakas at mabisang bumomba ng dugo ang kanilang mga puso.

Gayunpaman, mayroong mga lunas at gamot para sa mga mas malubha at mapanganib na kaso ng arrhythmia, gaya ng mga sumusunod:

  • Paggamit ng pacemaker. Ang pacemaker ay isang gadget na de-baterya. Ito ay gumagawa ng sarili nitong mga senyales na elektrikal para gawing normal ang bilis ng pagtibok ng puso. Inilalagay ito sa ilalim ng balat.
  • Cardioversion. Ang cardioversion ay isang uri ng paggamot sa arrhythmia na gumagamit ng pangunguryente para ibalik sa normal ang pagtibok ng puso. Ginagawa ito habang ang pasyente ay tulog, o nasa ilalim ng general anesthetic.
  • Catheter ablation. Isa itong uri ng paggamot kung saan ay maingat na isinisira ang mga napinsalang mga tissue ng puso. Ginagawa din ito habang tulog, o nasa ilalim ng general anesthetic ang pasyente.
  • Paggamot sa mga sakit na maaring sanhi ng arrhythmia. Kasama dito ay ang pagbigay ng doktor ng gamot laban sa altapresyon, sakit sa puso, at sakit sa thyroid (kasama na ang ibang mga sakit na nakaaapekto sa sistemang endokrina). Minsan, magpapayo din ang doktor na uminom ang pasyente ng karagdagang electrolytes.
  • Pag-manipula ng Vagus nerve (Vagus maneuvers). May mga gawain na nakapipigil sa arrhythmia sa pamamagitan ng pagpapasigla sa Vagus nerve. Kasama dito ang pag-ubo, paglublob ng ulo sa tubig na may yelo, at pagpigil sa paghinga na may pabatak. Alalahanin lamang na hindi nito kayang pigilan ang lahat ng mga uri ng arrhythmia.
  • Iba pang mga gamot. Mayroong mga gamot na laban sa tachycardia na puwede ring ireseta ng doktor. Para naman sa atrial fibrillation, maaring uminom ang pasyente ng pampa-labnaw ng dugo o blood thinner.