Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

May mga ilang mapagpipiliang paraan upang malunasan ang astigmatismo (astigmatism). Ang mga ito ay ang mga sumusunod:

  • Pagsusuot ng salamin. Isa ito sa mga pangunahing lunas sa astigmatismo. Ang salamin para sa astigmatismo ay may di-pangkarinawang cylindrical na lente na itinatama ang pagkurba ng liwanag na pumapasok sa mata. Pinalalakas din nito ang kakayahan ng lente ng mata. Ang single-vision na uri ng lente ay nagbibigay ng malinaw na paningin sa ano mang layo. Ito ang karaniwang pinagagamit sa may astigmatismo. Para naman sa mga may kondisyong ito na ang edad ay 40 na taong gulang pataas na may presbyopia, maaaring kailanganin nila ang bifocal na uri ng lente.
  • Paggamit ng mga contact lens. Ang ibang may astigmatismo ay mas komportable ang pakiramdam at nagkakaroon ng mas malinaw na paningin sa pamamagitan ng mga contact lens. Maaari rin itong magbigay ng mas malawak na anggulo ng paningin. Subalit, kinakailangang panatilihin ang kalinisan nito, dahil ito ay nakadikit sa mismong mata. May iba’t ibang uri ng mga contact lens na maaaring gamitin para sa astigmatismo, subalit ang pinaka-rekomendado para ay ang toric soft contact lens. Mas maraming uri ng astigmatismo ang nalulunasan nito. Maaari ring gumamit ng bahagyang matigas na gas-permeable contact lens dahil hindi nagbabago ang hugis nito. Naitatama nito ang pagtama ng liwanag sa cornea upang magdulot ng mas malinaw at matalas na paningin.
  • Orthokeratology. Ang orthokeratology ay gumagamit ng magkakasunod na bahagyang matigas na mga contact lens. Tinatama nito ang hugis ng cornea. Ito ay katulad ng pagsusuot ng mga brace at retainer upang makatulong sa pagtama ng mga ngipin. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ang may astigmatismo ay pansamantalang magsusuot ng contact lens. Maaaring magdamag lamang itong isusuot. Sa mga may banayad lamang na astigmatismo, maaaring pansamantala lang ang pagkakaroon ng malinaw na paningin. Dapat na maunawaang ang orthokeratology ay panandalian lamang na lunas. Kapag itinigil ng may astigmatismo ang pagsusuot ng contact lens, maaaring bumalik sa dati ang kaniyang paningin.
  • Paggamit ng laser at iba pang mga refractive na pamamaraan. Ang mga cornea ng may astigmatismo ay maaaring itama sa pamamagitan ng LASIK (laser in situ keratomileusis) o PRK (photorefractive keratectomy). Tinatanggal ng LASIK ang mga laman (tissue) sa loob na bahagi ng cornea. Samantalang ang PRK ay tinatanggal ang laman sa labas at loob na bahagi ng cornea.

Sa pamamagitan ng mga nabanggit na lunas sa itaas ay maaaring maitama ang paningin ng may astigmatismo. Kapag ikaw ay nakararanas ng mga sintomas ng karamdamang ito, agad magpatingin sa isang doktor na opthalmologist o optometrist.