Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang pangunahing layunin ng paglunas sa choledocholithiasis ay ang pag-aalis ng bara sa mga daluyan ng bile. Kabilang sa mga ginagamit na lunas upang gawin ito ay ang mga sumusunod na paraan ng pag-aalis ng mga bato sa apdo:

  • Pagdurog sa mga bato (lithotripsy)
  • Operasyon para alisin ang mga bato sa apdo (cholecystectomy)
  • Operasyon upang alisin ang mga bato sa mga daluyan ng bile (sphincterotomy)
  • Paglalagay ng stent sa apdo o kaya ay sa mga daluyan ng bile upang makadaan ang mga bato papunta sa bituka
  • Biliary endoscopic sphincteroctomy (BES) kung saan isinusuot sa daluyan ng bile ang isang kagamitan na nag-aalis ng mga bato
  • Operasyon upang tanggalin ang apdo