Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Bagama’t ang beke o mumps ay mabilis na makahawa, madali lamang itong malunasan sa bahay. Maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na lunas upang gumaling ang pasyenteng may beke:

  • Paglagay ng ice pack. Lagyan ng ice pack ang namamagang pisngi upang maibsan ang pananakit. Kung walang ice pack, maaaring kumuha ng isang bote at lagyan ito ng malamig na tubig o yelo. Balutan ito ng malinis na tuwalya at saka ito ilagay sa namamagang pisngi.
  • Pag-inom ng pain reliver. Kapag nagkaroon ng beke, maaaring makaramdam ng pananakit sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Upang maibsan ang anumang pananakit, maaaring uminom ng mga pain reliever gaya ng acetaminophen at Maaaring bilhin ang mga ito kahit walang reseta ng doktor.
  • Pag-inom ng gamot sa lagnat. Maaari ring uminom ng gamot sa lagnat gaya ng paracetamol upang bumaba ito. Kung mataas ang lagnat, gawing tuwing ika-4 na oras ang pag-inom. Subalit, ugaliin munang basahin ang paraan ng pag-inom sa gamot. Ang ibang gamot sa lagnat ay iniinom lamang tuwing ika-6 na oras. Kung humupa na ang lagnat, maaari nang ihinto ang pagbigay nito.
  • Pag-inom ng maraming tubig. Uminom ng maraming tubig upang hindi maging dehydrated. Ang pag-inom ng 8 baso ng tubig o higit pa ay nakatutulong din upang ipababa ang temperatura ng katawan.
  • Pagkain ng malalambot at masusustansyang pagkain. Maaaring makaranas ng hirap sa pagnguya at paglunok ang taong may beke. Kaya naman hinihikayat lamang na bigyan ang pasyente ng malalambot ngunit masusustansyang pagkain, gaya ng sopas at sinabawang isda at gulay. Huwag munang kumain ng mga maaasim na pagkain sapagkat maaari itong magdulot ng pagkairita sa namamagang pisngi.
  • Pagpahinga. Nagdudulot din ng labis na panghihina ang beke. Kaya kung nakararamdam ng panghihina ang katawan, magpahinga o matulog lamang hangga’t kailangan.

Hindi naman isang mapanganib na kondisyon ang beke o mumps. Subalit, kailangan pa ring lapatan ito ng tamang lunas upang hindi na makahawa pa sa iba. Karaniwang hindi na nakahahawa ang pasyente isang linggo matapos ang gamutan.