Gamot at Lunas

Image Source: www.dukehealth.org

Ayon sa mga doktor, maaaring bumuti ang kalagayan ng pasyenteng may Bell’s palsy kahit ang sakit ay hindi nilalapatan ng lunas. Subalit, ang paggaling nito ay matatagalan at maaaring abutin ng mahigit 3 buwan. Upang mabilis gumaling sa kondisyong ito, ang mga doktor ay maaaring magbigay ng mga sumusunod na lunas:

  • Corticosteroid. Ang corticosteroid ay isang uri ng gamot na ginagamit upang mabawasan ang anumang pamamaga ng katawan. Sa kaso ng pasyenteng may Bell’s palsy, tinutulungan ng gamot na ito na mabawasan ang pamamaga ng facial nerve.
  • Mga antiviral na gamot. Kung ang sanhi ng Bell’s palsy ay isang viral infection, ang doktor ay magrereseta ng mga antiviral na gamot upang malabanan ang impeksyon. Mahalaga itong alalahanin sapagkat ang PIlipinas ay isa sa mga bansang lantad sa mga tropikal na sakit, kasama na ang mga uri nito na dulot ng mga virus. Bukod naman sa virus, maaari ring magdulot ng Bell’s palsy ang ilang mga uri ng Sa halip na antiviral na gamot, ang doktor ay magbibigay ng antibiotic.
  • Pain reliever. Maaari ring magreseta ang doktor ng pain reliever lalo na kung nakararamdam ng pananakit sa ulo at tenga ang pasyente. Maaari rin namang bumili ng pain reliever gaya ng ibuprofen kahit walang reseta ng doktor.
  • Pampatak sa mata. Dahil hindi nagagawang ipikit ng pasyenteng may Bell’s palsy ang kanyang mata, maaari itong manuyo at mairita. Upang hindi manuyo ang mata at magkaroon ng anumang impeksyon, ang doktor ay maaaring magreseta rin ng mga pampatak sa mata o eye drops.
  • Paglalagay ng eye patch. Makatutulong din ang paglalagay ng eye patch upang hindi agarang manuyo ang mata. Bukod dito, pinoproteksyonan nito ang mata laban sa mga alikabok at iba pang maliliit na dumi.
  • Paglalagay ng maligamgam na basang tuwalya sa mukha. Bukod sa pain reliever, nakatutulong din ang paglalagay ng maligamgam na basang tuwalya sa mukha upang maibsan ang pananakit ng ulo at tenga.
  • Pagmamasahe ng mukha. Ang pagmamasahe ng mukha ay nakatutulong upang unti-unting bumalik ang koordinasyon ng mga kalamnan ng mukha. Bukod dito, mas umaayos din ang pagdaloy ng dugo sa mukha kapag minamasahe ito.
  • Physical therapy. Ang pasyente ay maaari ring sumailalim sa physical therapy upang makatulong sa pagbalik ng sigla ng mga kalamnan ng mukha. Nakatutulong din ito upang mabawasan ang paglaylay o pagngiwi ng mga kalamnan ng mukha.