Ano ang Bipolar Disorder?

Ang Bipolar Disorder ay isang sakit sa pag-iisip kung saan nakakaranas ng mabilis na pagbabago sa mood ng isang tao. Maaaring ang simpleng bagay ay makapagdulot ng matinding kasiyahan sa isang tao na bipolar, at sa isang iglap, bigla itong malulungkot o kaya’y makaranas ng depresyon. Bukod sa pag-uugali, naapektohan din nito ang pag-araw-araw na sigla ng tao. Maaaring sa umaga’y napakasigla, ngunit makalipas ang ilang saglit, ito’y biglang tatamlay. Ito rin ay tinatawag na manic depression.

Sino ang maaaring magkaroon ng Bipolar Disorder?

Ang pagkakaroon ng bipolar disorder ay maaaring maranasan ng kahit na sino, babae o lalaki at sa kahit na anong edad, Ngunit kadalasan, ito’y nagsisimula sa dulo ng adolescence period o sa pagtatapos ng pagdadalaga at pagbibinata.

Ano ang sanhi ng Bipolar Disorder?

Ayon sa mga pag-aaral, malaki ang papel ng genetics sa pagkakaroon ng Bipolar Disorder. Sinasabing isa sa bawat henerasyon ng pamilya ang maaaring makaranas nito. Ngunit bukod sa salik na ito’y namamana, ang kaganapan sa buhay o sa paligid ay maaari ding maging mitsa ng pagkakaroon nito.  Ang mga problema sa hormones at ilang gawain na maaaring makapagbago sa pag-iisip gaya ng adiksyon sa alkohol at droga ay maituturing din na sanhi ng pagkakaroon ng Bipolar Disorder. Ang mga iligal na droga tulad ng coccaine, ecstacy at amphetamine ay maaari namang gumising sa tulog na kondisyon ng Bipolar Disorder.