Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Ang bipolar disorder ay isang panghabambuhay na kondisyon. Subalit, maaaring mapangasiwaan ang mga sintomas nito sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 • Pag-inom ng mga gamot. Maraming iba’t ibang uri ng gamot ang maaaring ireseta sa pasyente batay sa kanyang kondisyon. Kabilang dito ang mga sumusunod:
 1. Mood stabilizer. Ang mga mood stabilizer ay kadalasang ibinibigay sa pasyenteng nakararanas ng manic episode. Halimbawa ng mga mood stabilizer ay lithium, valproic acid, divalproex sodium, carbamazepine, at
 2. Antipsychotic. Kung ang pasyente naman ay nakararanas ng parehong manic at depressive episode, maaari siyang resetahan ng mga antipsychotic drug. Ilan lamang sa mga mabibisang antipsychotic drug ay olanzapine, risperidone, quetiapine, aripiprazole, ziprasidone, lurasidone, at arsenapine.
 3. Antidepressant. Kung madalas namang nakararanas ng depresyon, maaaring magbigay ang doktor ng antidepressant. Subalit, kung reresetahan ka nito, maaaring resetahan ka rin ng mood stabilizer o antipsychotic sapagkat maaaring mag-trigger ng manic episode ang antidepressant.
 4. Antidepressant-antipsychotic. May gamot din na pinagsama ang bisa ng antidepressant at Halimbawa nito ay ang gamot na Symbyax.
 5. Anti-anxiety. Upang mabawasan naman ang labis na pag-aaalala, maaari ring bigyan ng mga anti-anxiety drug ang pasyente. Halimbawa ng gamot na ito ay
 • Pagsasailalim sa psychotherapy. Ang psychotherapy ay isang uri ng counseling upang magkaroon ng mas maayos na mood at pamumuhay ang pasyente. Kadalasan, ang pasyente ay may nakatakdang sesyon buwan-buwan sa isang psychotherapist at hinihikayat ng doktor na ilahad ng pasyente ang kanyang mga nasa isip at nararamdaman. Halimbawa ng mga uri ng psychotherapy ay ang interpersonal and social rhythm therapy (IPRST), cognitive behavioral therapy (CBT), psychoeducation, at family-focused therapy.
 • Electroconvulsive therapy (ECT). Kung ang mga manic at depressive episode ng pasyente ay hindi na makaya pa ng mga gamot at psychotherapy, maaaring sumailalim ang pasyente sa electroconvulsive therapy. Sa pamamaraang ito, ang utak ng pasyente ay padadaluyan ng mahina at kontroladong boltahe ng kuryente upang mabago ang brain chemistry at mabawasan ang mga sintomas ng mental illness.

Bukod sa mga nabanggit na paraan, maaari ring gawin ang mga sumusunod upang mas gumaan ang pakiramdam ng taong may bipolar disorder:

 • Makisalamuha sa ibang mga tao. Nakatutulong ang pakikisalamuha sa ibang tao upang maka-iwas magkaroon ng depressive episode. Ang pagkakaroon ng support group ay nakatutulong din upang magabayan ang pasyente kung sakaling kinakikitaan na siya ng mga sintomas.
 • Gawing malusog ang pangangatawan. Ang pag-inom ng mga gamot para sa bipolar disorder ay maaaring magdulot ng mga side effect at komplikasyon, gaya ng labis na pagtaba, pagtitibi, at iba pa. Upang ma-iwasan ang mga ito, kumain ng balanse at masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw.
 • Gumawa ng mood chart. Ayon sa mga doktor, ang paggawa ng mood chart ay nakatutulong upang mapangasiwaan ang mga emosyon. Para lang itong isang diary kung saan isusulat mo lamang ang iyong mga nararamdaman at ginagawa araw-araw. Mainam din itong basehan ng iyong doktor para sa iyong paggagamot.

Tandaan, ang mga pasyenteng may bipolar disorder ay nangangailangan ng matinding pang-unawa. Kung walang nakaiintindi at sumusuporta sa kanila, maaari silang makapanakit ng ibang tao o kaya naman ay maisipan nilang mag-suicide o magpakatiwakal. Ganunpaman, kung napapangasiwaan nang maayos ang kondisyon, maaari pa ring mamuhay nang normal at magtrabaho ang sinumang may bipolar disorder.