Ang bird flu, o sa terminolohiyang medikal ay avian influenza, ay isang sakit na nakaaapekto sa mga ibon gaya ng manok, gansa o bibe na maaari ring maipasa at magdulot ng malubhang karamdaman sa mga tao. Nagdudulot ito ng mga sintomas na kagaya rin ng karaniwang trangkasolagnat na may kasamang ubo at sipon, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga, at minsan pa, ay may kasabay na sore eyes. Ito ay dulot ng impeksyon ng virus.

Gaano kalaganap ang sakit na Bird Flu?

Ang sakit na bird flu ay nakaaapekto sa ilang mga bansa sa Europa, Asya at hilagang bahagi ng Africa. Mula nang matuklasan ang sakit na ito noong 1997, nagdulot na ito ng maraming kaso ng pagkakasakit at minsan pa at kamatayan sa mga lugar na nabanggit. Sa Pilipinas, naging mahigpit ang pagbabantay upang hindi makapasok ang naturang sakit at makaapekto sa mga ibon sa bansa, kaya naman nananatiling malaya ang bansa sa sakit.

Ano ang sanhi ng Bird Flu?

Ang sakit na bird flu ay dulot ng impeksyon ng influenza virus strain na A (H5N1). Ito ay orihinal na nakaaapekto sa lamang sa mga ibong gaya ng manok, pato, at iba pa, ngunit maaari ding maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng pagkakalanghap o pagkaing may kontaminasyon ng naturang virus.

Maaari bang makuha ang sakit na Bird Flu mula sa taong may sakit?

Ang pagkakahawa ng sakit na Bird Flu ay kadalasang mula sa ibon lamang at hindi o bibihira lamang nakukuha mula sa taong may sakit.

Ano ang mga salik na nakapagpapataas ng posibilidad ng pagkakahawa ng sakit?

Image Source: www.globalmeatnews.com

Higit na tumataas ang posibilidad ng pagkakahawa ng sakit na ito kung nabubuhay nang malapit sa mga ibon na apektado ng sakit. Ang mga nag-aalaga ng manok, o anumang ibon ang may pinakamataas na posibilidad ng pagkakasakit. Gayundin ang mga taong kumakain ng karne ng manok at itlog na hindi nahugasan at naluto nang husto sa mga lugar na napapabalitang may kaso ng bird flu.

Ano ang mga komplikasyon ng sakit na Bird Flu?

Kung ang sakit na ito ay mapapabayaan, maaaring dumanas ng panghihina, hirap sa paghinga, pulmonya, panginginig ng mga kalamnan, pagpalya ng ilang bahagi ng katawan, at maging kamatayan.