Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Ang paglunas sa bronchieactasis ay batay sa mga paraan sa paglunas sa sakit na cystic fibrosis. Ang ilan sa mga lunas na ito ay naglalayon na gawin ang mga sumusunod:

  • Lunasan ang mga kondisyon na maaaring nagdulot ng sakit na ito o kaya ay ang mga bagong impeksyon
  • Alisin ang mga plema sa mga baga
  • Iwasan ang pagkakaroon ng mga komplikasyon

Ang iba’t ibang uri ng mga lunas sa sakit na ito ay ang mga sumusunod:

  • Chest physical therapy (CPT). Kilala rin ito bilang chest-clapping o kaya ay percussion. Sa paraang ito ay pinauupo ang pasyente o kaya ay pinadadapa sa isang higaan. Pagkatapos ay pinapalo ang dibdib at ang likod upang umubo ang pasyente at mailabas niya ang plema. Maaaring gamitan lamang ito ng kamay ng therapist, o kaya ay ng mga kagamitang katulad ng electric chest clapper at iba pang mga katulad na kagamitan.
  • Hydration. Ang pag-inom ng maraming tubig ay malaki ang naitutulong sa pagpapanipis ng plema upang madali itong mailabas sa pamamagitan ng pag-ubo.
  • Mga gamot. Ang mga antibiotic ay tumutulong upang patayin ang mga mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon sa baga. Maaari itong iturok o kaya ay inumin sa loob ng may 14 na araw. Maaari ring painumin ng expectorant ang pasyente. Ito ay tumutulong sa pagpapalambot ng plema. Ang mga nilalanghap na uri ng corticosteroid naman ay tumutulong laban sa pamamaga ng mga daanan ng hangin. Samantala, ang mga bronchodilator ay tumutulong sa pagpapa-relax o pagluwang ng mga kalamnan sa mga daanan ng hangin sa baga.
  • Oxygen therapy. Ang pagpapalanghap ng oxygen ay malaki ang naitutulong upang maipaluwag ang paghinga ng pasyente. Maaari itong gawin sa mga pagamutan o sa mismong bahay ng pasyente.
  • Operasyon. Ang operasyon ay maaaring gawin sa mga malalalang kaso ng bronchiectasis. Ginagawa ito upang alisin ang isang bahagi ng barado o apektadong daanan ng hangin. Maaari rin itong gawin kung may pagdurugo sa baga bunga ng sakit na ito.