Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Katulad ng ibang viral na impeksyon, ang bulutong (chickenpox) ay walang gamot sa ngayon at kusa na lamang itong nawawala. Dagdag dito, ang tagal ng paghupa nito sa katawan ay babatay sa lakas ng immune system ng may sakit.

Kapag nahawahan ng sakit na ito, ang nilulunasan ng mga gamot ay ang mga sintomas ng pangangati at lagnat. Ang maaaring pang-lunas sa mga ito ay gaya ng mga sumusunod:

  • Skin lotion. Maaaring magrekomenda ang doktor ng gamot na tutulong sa paghupa ng pangangati. Kasama dito ang mga skin lotion na ginawa para rito. Maaari ring bigyan ng mga antibiotic ang may bulutong upang mapigilan ang pagkakaroon o pagkalat ng impeksyong dulot ng pagsusugat ng balat.
  • Antivirus medication. ang mga gamot na anitvirus ay inirerekomenda para mapababa ang panganib na makahawa ang pasyente sa iba pang mga tao.
  • Pain medication. Para naman sa pananakit ng katawan at ng kasu-kasuan, maaaring magrekomenda ang manggagamot ng pain reliever at ng pampababa ng lagnat, katulad ng acetaminophen at aspirin.
  • Pag-inom ng maraming tubig. Mainam din ang pag-inom ng maraming tubig at iba pang uri ng likido, katulad ng mga fruit juice. Mapipigilan nito ang dehydration na karaniwang dulot ng viral infection.

Kinakailangan ding magsuot ng mayroong bulutong ng maluluwag na mga damit para maiwasang magsugat ang mga butlig. Ang mga ito ay maselan at madaling mapisa. Ang mga napisang butlig naman ay nag-iiwan ng malalalim na mga peklat sa balat na karaniwang hindi na nawawala.

Para sa mga batang mayroong bulutong, makatutulong na sila ay suotan ng gwantes o ng medyas para maiwasan nila ang pagkamot sa mga butlig. Makatutulong din ang mga ito para sa komportableng pagtulog nila.

Subalit, katulad ng alinmang sakit, mas mainam pa rin na gawin ang angkop na mga pag-iingat upang maiwasan ang lubhang nakakahawang sakit na ito.