Gamot at Lunas

Sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga dalubhasa ang mga uri ng gamot na maaaring gamitin upang lunasan ang mga sakit sa bituka kaugnay ng celiac disease. Pinag-aaralan na rin ang mga lunas para sa mga kondisyon sa immune system na kaugnay din ng sakit na ito.

Ang maaari lamang na gawin sa ngayon ng mga taong naaapektuhan ng sakit na ito ay iwasan ang mga pagkaing may gluten. Subalit, dapat tandaan na hindi lahat ng tao ay may ganitong reaksyon kapag nakakakain ng gluten.