Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com

Ang pinakapangunahing layunin ng paglunas sa cholera ay ang mapalitan ang nawalang tubig sa katawan ng pasyente. Ito ay upang maibsan din ang mga sintomas ng dehydration. Upang tuluyang gumaling sa sakit na ito, maaaring gawin ang mga sumusunod:

  • Pag-inom ng oral rehydration salts (ORS). Ang ORS ay nakatutulong upang manumbalik and sapat na dami ng electrolyte (asin) at tubig sa katawan. Ang ORS ay karaniwang nabibili sa mga botika kahit walang reseta. Ito ay isang uri ng powder na nakalagay sa isang maliit na pakete. Tinitimpla ito sa maligamgam o hindi malamig na tubig. Maaari rin namang gumawa ng sariling ORS. Maghandan ng isang litro ng malinis na tubig. Haluan ito ng 6 na kutsarita ng asukal at kalahating kutsarita ng asin. Ang dami ng pag-inom ng ORS ay batay sa kung gaano katindi ang kondisyon. Maaaring inumin ito ng 1-3 beses isang araw.
  • Pagpapakabit ng suwero. Ang ibang mga pasyenteng may cholera ay maaaring gumaling habang umiinom lamang ng ORS. Subalit, para sa mga may malulubhang kondisyon, nangangailangan silang kabitan ng suwero upang mas mabilis na mapalitan ang mga nawalang asin at tubig. Bukod dito, ang suwero ay maaaring padaanan ng ilang mga gamot upang gumaling agad ang pasyente.
  • Pag-inom ng mga antibiotic. Ang mga antibiotic ay nakatutulong upang maibsan ang mga sintomas na dulot ng bacteria. Sa pamamagitan ng pag-inom ng antibiotic, maaaring mabawasan ang bilang ng pagtatae ng pasyente.
  • Pag-inom ng mga zinc supplement. Ang mga zinc supplement ay nakatutulong din upang mabawasan ang bilang ng pagtatae ng pasyente lalo na sa mga bata. Ayon sa mga pag-aaral, ang zinc supplementation ay nakapagpapabawas ng pagtatae hanggang 25 porsyento.

Ang cholera ay maaaring mapagkamalang pangkaraniwan na pagtatae lamang. Subalit kung ang mga sintomas na nararamdaman ay kakaiba kaysa sa pangkaraniwang pagtatae, agad na magpakonsulta sa doktor lalo na kung ikaw ay kagagaling lamang sa pagbabakasyon o pagbiyahe sa ibang lugar.