Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Wala pang lunas para sa chronic bronchitis, subalit maaaring lunasan ang mga sintomas nito sa pamamagitan ng mga gamot at maging ng pagbabago sa paraan ng pamumuhay.

Ang mga gamot at programa na tumutulong upang magbigay ng ginhawa sa pasyenteng may chronic bronchitis ay ang mga sumusunod:

  • Bronchodilator. Ito ay mga uri ng gamot na nagpapabuka sa mga daanan ng hangin sa baga upang lumuwag ang pakiramdam ng pasyente. Ang mga gamot na ito ay karaniwang nilalanghap sa pamamagitan ng inhaler, isang uri ng kagamitang direktang nagbubuga ng gamot sa baga. Kumonsulta sa doktor para sa tamang paraan ng paggamit nito.
  • Theophylline. Ang gamot na ito ay iniinom upang ma-relax ang mga kalamnan sa mga daanan ng hangin sa baga. Ginagamit ito lalo na kapag ang pasyente ay nakararanas ng kakapusan sa paghinga.
  • Steroid. Ang gamot na ito ay ginagamit kapag hindi naging mabisa ang bronchodilator o kaya ang theophylline. Ang mga steroid ay maaaring iniinom o kaya ay nilalanghap gamit ang inhaler.
  • Pulmonary rehabilitation. Ito ay isang uri ng programa na tumutulong sa pagbuti ng paghinga at ng kabuuang kalusugan ng pasyente. Maaaring kinapapalooban ito ng mga ehersisyo, mga payo ukol sa tamang paghinga, maging ang mga payo ukol sa tamang nutrisyon.

Maaari ring lunasan ang chronic bronchitis sa pamamagitan ng mga pagbabago sa paraan ng pamumuhay, kagaya ng mga sumusunod:

  • Paggamit ng humidifier. Ang humidifier ay bahagyang nagpapa-init at nagbibigay ng karagdagang aliwalas sa hangin sa loob ng silid. Nakatutulong ito sa pagpapaluwag sa pakiramdam ng taong inuubo at sa mga may plema sa baga. Subalit, dapat na laging nililinis ang humidifier upang huwag pamahayan ng mga bacteria o fungus.
  • Pagtigil at pag-iwas sa paninigarilyo. Malaki ang kinalaman ng paninigarilyo sa pagkakaroon ng mga sakit sa baga, kabilang na ang chronic bronchitis. Itigil at iwasan ito.
  • Paggamait ng face mask. Ipinapayo na gumamit ng face mask kung nakatira sa lugar na matindi ang polusyon ng hangin. Gawin din ito kung napapadaan sa ganitong uri ng lugar kapag nagpupunta sa trabaho. Makatutulong din nang malaki ang paggamit ng face mask kung may mga nakalalasong sangkap sa lugar na pinagtatrabahuhan.
  • Sapat na ehersisyo. Ang pagkakaroon ng sapat na ehersisyo ay nakatutulong sa pagpapalakas ng mga baga at ng resistensya. Kung maaari, hindi dapat na bumaba sa 30 na minuto, tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-eehersisyo. Kung hindi kayang tumakbo o kaya magbuhat dahil sa ibang uri ng kondisyon, maaaring maglakad nang may katamtamang bilis.
  • Pagbabago sa paraan ng paghinga. May isang paraan ng paghinga na nakatutulong lalo kapag nakararanas ng kakapusan sa paghinga. Ito ay ang paghinga nang malalim sa ilong, at pagbuga ng hangin papalabas sa bibig.