Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Ang mga sumusunod ay ang ilan sa mga hakbang na makatutulong upang malunasan ang COPD:

 • Mga pagbabago sa uri ng pamumuhay. Ang paninigarilyo ang itinuturing na pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng COPD. Kaya, malaki ang maitutulong ng pag-iwas dito upang malabanan ang paglala ng sakit. Kailangang sikapin din na sapat ang sustansya na nakukuha sa mga kinakain upang mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa anumang uri ng impeksyong makapipinsala sa mga baga.
 • Oxygen therapy. Ang COPD ay labis na nagdudulot ng hirap sa paghinga. Dahil dito, nagkakaroon ng mababang antas ng oxygen ang katawan. Ang pagbibigay ng oxygen sa pasyente ay makatutulong nang malaki upang guminhawa ang kanilang pakiramdam.
 • Operasyon. Ang paraang ito ay inilalaan para sa mga malalang kaso ng COPD, o kaya kung may emphysema ang pasyente at ang ibang uri ng panggagamot ay hindi naging mabisa. Ang isa sa mga uri ng operasyon para rito ay ang bullectomy, kung saan ay inaalis ang malaking bahagi ng mga abnormal na bahagi ng mga baga na kung tawagin ay mga bullae. Maaari ring bawasan ang mga baga sa pamamagitan ng pag-aalis ng bahagi nito na napinsala. Ang lung transplantation ay maaari ring isagawa sa ilang malulubhang mga kaso ng sakit na ito.
 • Mga gamot para sa COPD. May mga uri ng gamot para sa sakit na ito na tumutulong sa pagpapahupa ng mga sintomas. Ang ilan sa mga ito ay ang kagaya ng mga sumusunod:
  • Mga nilalanghap na bronchodilator. Ang mga gamot na ito ay pinaluluwang ang mga daanan ng hangin sa baga. Ginagamit ang mga ito sa pamamagitan ng mga inhaler o kaya ay nebulizer.
  • Mga corticosteroid. Ang mga gamot na ito ay maaaring nasa uring nilalanghap o kaya ay tabletang iniinom. Tumutulong ang mga ito sa pagpapahupa ng pamamaga sa mga daanan ng hangin sa mga baga, maging sa pagpapababa ng dami ng mga plema.
  • Mga phosphodiesterase-4 inhibitor. Ang mga gamot na ito ay tumutulong din sa pagpapahupa ng pamamaga at maging sa pagpapaluwag sa mga daanan ng hangin sa mga baga. Ang mga ito ay karaniwang ginagamit para sa mga pasyenteng may chronic bronchitis.
  • Theophylline. Ang gamot na ito ay tumutulong sa pagbibigay ginhawa sa dibdib sa pamamagitan ng pagpapaluwag sa mga daanan ng hangin sa mga baga upang malunasan ang kakapusan ng hininga. Ito ay nasa uring iniinom na tableta. Subalit, ang gamot na ito ay maaaring may side effect o mga hindi kanais-nais na epekto.
  • Mga antibiotic at antiviral na mga gamot. Tumutulong ang mga ito upang patayin ang mga mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon sa mga baga.
  • Bakuna. Ang COPD ay maaaring magdulot ng iba pang uri ng mga impeksyon sa mga baga. Dahil dito, ipinapayo ng mga manggagamot na magpabakuna taun-taon laban sa iba’t ibang uri ng mga impeksyong maaaring umapekto sa mga baga.