Gamot at Lunas

Ang paggamot sa congenital heart disease ay depende sa laki ng butas at kung saan ito matatagpuan sa puso. Upang hindi gaanong mahirapan ang sanggol na may congenital heart disease, maaaring isagawa ang mga sumusunod:

  • Medikasyon. Kapag hindi gaanong malala ang congenital heart disease, nagrereseta lamang ang mga doktor ng medikasyon. Maaari silang magreseta ng mga gamot na pampababa ng presyon gaya ng mga ACE inhibitor, angiotensin II receptor blocker, at beta blocker. Kailangang mapangasiwaan at makontrol nang maayos ang presyon sapagkat ang mataas na presyon ay maaaring magdulot ng paglaki ng butas sa puso. Bukod dito, maaari ring magreseta ang doktor ng mga gamot upang maibsan ang iregular na pagtibok ng puso.
  • Open-heart surgery. Ito ang kadalasang ginagamit na paraan upang maisara ang butas ng puso. Sa operasyong ito, nangangailangang buksan ang dibdib ng pasyente gamit ang surgical equipment upang makita at maisara nang maayos ang butas ng puso.
  • Cardiac catheterization. Ang cardiac catheterization ay isang uri ng pagsara sa butas ng puso na hindi na nangangailangan pa ng pagpapa-opera o pagbukas ng dibdib ng pasyente. Sa pamamaraang ito, ang doktor ay tuturukan ang pasyente ng pampamanhid at gagawa ng isang maliit na butas sa may bandang singit nito. Ang ugat kasi ng singit ay nakarugtong sa ugat ng puso. Pagkagawa ng maliit na butas, susuotan ng doktor ang ugat sa singit ng isang maliit na catheter o tubo at iuusod ito hanggang marating ang puso. Pagkatapos nito, maaari nang magsuot ang doktor ng isa pang tubo na may maliliit na surgical equipment at camera sa dulo. Kapag naisuot na ito, maaari nang tahiin ng doktor ang butas sa puso.
  • Heart transplant. Kung higit na malubha na ang pinsalang dulot ng congenital heart disease ng pasyente, maaari rin siyang sumailalim sa heart transplant kung may nahanap na heart donor ang kanyang mga manggagamot. Sa operasyong ito, ang problemadong puso ay papalitan ng mas malusog na puso.