Gamot at Lunas

Ang paggamot sa coronary artery disease ay depende sa kondisyon nito. Kung hindi naman ito malala, posible pa itong maagapan sa pamamagitan ng pag-inom ng medikasyon. Subalit, kung ito ay malala na, ang pasyente ay kailangang sumailalim na sa operasyon.

Kabilang sa mga kadalasang panglunas sa coronary artery disease ay ang mga sumusunod:

 • Medikasyon. Upang hindi magresulta sa heart attack o atake sa puso ang coronary artery disease, nagrereseta ang doktor ng iba’t ibang klase ng medikasyon gaya ng:
  1. Mga beta-blockers. Nakatutulong ang mga gamot na ito upang pababain ang presyon ng pasyente at pabagalin ang sobrang bilis ng pagtibok ng puso.
  2. Nitroglycerin. Ang nitroglycerin ay may iba’t ibang uri. Mayroon itong patch, spray, at tableta. Inirereseta ito upang palawakin ang mga ugat ng puso at bawasan ang pananakit ng dibdib na nararamdaman ng pasyente.
  3. Mga angiotensin-converting enzyme inhibitor. Gaya ng mga beta-blocker, nakapagpapababa rin ng presyon ang medikasyon na ito. Pinipigilan din nito ang paglala ng coronary artery disease.
  4. Calcium channel blockers. Tulad ng nitroglycerin, pinapalawak nito ang mga ugat ng puso upang umayos ang pagdaloy ng dugo sa katawan at maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na presyon.
  5. Statins. Ang medikasyon na ito ay nakatutulong upang hindi magresulta sa kamatayan ang isang pasyente na inatake sa puso.
 • Operasyon. Iba’t ibang uri ng operasyon ang puwedeng isagawa sa pasyenteng may coronary artery disease. Kabilang na rito ang mga sumusunod:
  1. Laser surgery. Sa operasyong ito, gagawa ang surgeon ng mga panibagong maliliit na butas sa kalamnan ng puso. Ito ay upang magkaroon ng mga bagong daluyan ng dugo (blood vessels) ang katawan.
  2. Coronary bypass surgery. Sa operasyong ito, kapag ang coronary artery ay barado na, ang surgeon ay hahanap ng ibang blood vessel ng katawan upang ito ang magsilbing bagong “coronary artery.” Kadalasan, ginagamit ng mga surgeon ang blood vessel na matatagpuan sa binti ng pasyente at ikokonekta nila ito sa puso upang ma-bypass ang baradong coronary artery at makagawa ng bagong ruta o daanan ng dugo.
  3. Angioplasty. Sa angioplasty naman, magsusuot ang surgeon ng napakaliit na tubo na may nakasingaw na lobo sa baradong ugat. Kapag nakapuwesto na ang tubo, bobombahan na ng hangin ang lobo upang masiksik at maitulak nito ang mga taba sa loob ng baradong ugat.