Gamot at Lunas  

Image Source: www.freepik.com
Kadalasan, ang mga viral na sakit ay walang mga lunas. Upang gumaling mula sa mga ito, kailangang hintayin na malabanan ng immune system ang mga virus sa katawan. Kahit na may mga antiviral medication, limitado lamang ang magagawa ng mga ito, hindi gaya ng mga antibiotic na pinupuksa talaga ang mga bacteria. Subalit, maaari namang maibsan ang mga sintomas ng pasyenteng may COVID-19 pamamagitan ng mga sumusunod:

  • Pag-inom ng mga gamot. Ang pagrereseta ng gamot ay batay sa mga kasalukuyang sintomas na nararanasan ng pasyente. Kung ang pasyente ay nilalagnat, maaari siyang resetahan ng paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, at iba pang mga gamot para sa lagnat. Kung ang pasyente naman ay inuubo at sinisipon, maaari ring siyang resetahan ng mga gamot na maaaring makapagpalabnaw ng kanyang plema.
  • Paglalagay ng suwero. Upang hindi ma-dehydrate ang pasyente, kailangan din siyang malagyan ng suwero. Nakatutulong ito upang manatili ang normal na dami ng tubig at electrolyte o asin sa katawan lalo na kung ang pasyente ay nakararanas din ng pagtatae at pagsusuka. Mainam din ang suwero upang mas mabilis na bumisa ang ilang mga gamot.
  • Oxygen therapy. Dahil ang madalas na komplikasyon ng COVID-19 ay ang pulmonya at respiratory failure, maaari ring sumailalim ang pasyente sa oxygen therapy. Kung lubusan ng nahihirapan sa paghinga ang pasyente, kailangan siyang dalhin sa Intensive Care Unit (ICU) ng ospital upang doon mabigyan ng respiratory support.

Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nagsasaliksik ang mga dalubhasa upang makagawa ng bakuna na bibisa laban sa COVID-19, subalit maaari itong matagalan. Ayon din sa balita, hindi pa naman idinedeklara ng World Health Organization (WHO) ang kondisyong ito bilang isang global emergency. Ganunpaman, nananatili nang alerto ang iba’t ibang mga bansa, lalo na ang mga bansang may pangilan-ngilan na’ng mga kaso ng COVID-19.