Gamot at Lunas

Bagama’t ang karamihang kaso ng cyst sa atay ay hindi nangangailangan ng atensiyong medikal, ang ibang cyst ay kailangang bigyan ng lunas na gaya ng mga sumusunod:

  • Cyst drainage. Kung ang laman ng cyst sa atay ay hangin o likido lamang, maaaring magsagawa ang doktor ng cyst drainage. Ang pamamaraang ito ay hindi isang uri ng operasyon. Upang lumiit ang cyst sa atay, tuturukan ng doktor ang tiyan ng pasyente gamit ang isang karayom hanggang sa makarating ito sa atay na may Sa tulong ng imaging technique gaya ng ultrasound, makikita ng doktor kung saang bahagi niya ituturok ang karayom. Kapag naabot na ng karayom ang cyst, ang laman nito ay maaari nang mahigop o kusang lumabas.
  • Cyst wall removal. Ayon sa mga doktor, maaaring magkaroon ulit ng mga fluid ang cyst sa atay kahit nakapagsagawa na ng cyst drainage. Upang hindi na lumaki ulit ang cyst sa atay, maaaring magsagawa ng cyst wall removal. Sa operasyong ito, tatanggalin ng doktor ang isang bahagi ng dingding ng cyst upang hindi na ito ulit magkaroon ng laman.
  • Pag-inom ng mga antihelmintic na gamot. Kung ang sanhi ng cyst sa atay ay mga parasitiko, maaaring bigyan lamang ang pasyente ng mga antihelmintic na gamot gaya ng mebendazole at Subalit, kung ang mga parasitiko, itlog, o uod ay napakarami na, kailangan na itong tanggalin sa pamamagitan ng pagtitistis.
  • Laparoscopic surgery. Sa operasyong ito, hindi bubuksan ng doktor ang buong tiyan upang tanggalin ang mga cyst sa atay. Gagamit lamang ang doktor ng tubo na may maliliit na mga surgical tool at camera sa dulo. Upang masimulan ang operasyon, maghihiwa lamang ang doktor sa tiyan ng pasyente nang napakaliit upang magkasya lamang ang tubo. Sa tulong naman ng imaging technique, magagabayan ang doktor sa pagtatanggal ng mga cyst sa atay. Ang laparoscopic surgery ay mainam ipangtanggal sa mga cyst na solido o buo.
  • Liver transplant. Kung napakarami na ng cyst sa atay, maaaring kailanganin na ng pasyente na sumailalim sa liver transplant. Sa operasyong ito, tatanggalin ang buong atay at papalitan ng malusog na atay mula sa isang donor.