Gamot at Lunas

Image Source: www.cysticfibrosis.org.uk

Sa kasalukuyan ay wala pa ring lunas sa cystic fibrosis. Subalit, maaaring lunasan ang mga sintomas nito. Ang mga sumusunod ay ang mga maaaring gawin upang makatulong sa pagginhawa ng pasyente:

Pagpapaluwag sa daanan ng hangin

Lubhang napakahirap huminga para sa mga taong mayroong cystic fibrosis. Kaya, napakahalaga na laging maginhawa ang daanan ng hangin nila sa dibdib sa pamamagitan ng pag-alis ng mga plema sa baga. Makatutulong din ito sa pag-iwas sa impeksyon.

Mayroon ding mga nilalanghap na mga gamot na nagpapalabnaw sa mga plema sa baga at pumapatay sa mga bacteria. Kalakip nito ay ang pagbibigay ng mga antibiotic sa pasyente upang pamalagiang maiwasan ang impeksyon.

Ang ibuprofen ay napatunayan ding nakatutulong sa pamamalagi ng maayos na paggana ng mga baga. Kaya, ito ay inilalakip na rin sa mga karaniwang pamamahala sa mga sintomas ng cystic fibrosis.

Ang mga sumusunod ay makatutulong din upang maiwasan ang impeksyon:

  • Pagpapabakuna laban sa flu taun-taon
  • Pag-iwas sa paninigarilyo at as mga usok nito
  • Regular at wasto na paghuhugas ng mga kamay
  • Pag-iwas sa mga taong mayroong mga nakahahawang sakit

Pangangala at paglalapat ng lunas sa mga sintomas ng cystic fibrosis sa tiyan

Ang uri ng pagkain ng mga taong may cystic fibrosis ay dapat ding bigyang pansin. Palibhasa ay hirap sa pag-absorb ng sustansiya ang katawan ng taong may kondisyong ito, kinakailangan nila ang pancreatic enzyme na mga supplement, asin, at mga bitamina.

Mayroon namang pinsala sa paglaki ang mga taong may cystic fibrosis. Kaya, mainam sa kanila ang pagkakaroon ng pagkaing mayaman sa taba upang makatulong sa maayos na paglaki. Makatutulong din ang ganitong uri ng mga pagkain para mapanatili sa mga adult ang mainam na kalusugan.

Napakahalaga ng pagpapanatili ng masusustansiyang pagkain para sa mga taong mayroong cystic fibrosis. Nakatutulong ito upang lubos na maiwasan ang anumang uri ng impeksyon sa mga baga.