Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

May iba’t ibang lunas na para sa sakit na diabetes.

Para sa type 1 na diabetes, ito ay ginagamot sa pamamagitan ng mga sumusunod:

  • Pagtuturok ng insulin
  • Regular na pag-eehersisyo
  • Pagpili ng mga pagkaing sadyang para sa mga taong may type 1 diabetes

Ang type 2 na diabetes naman ay nilulunasan sa pamamagitan ng mga sumusunod:

  • Pagpapababa muna ng timbang sa pamamagitan ng ehersisyo at pagkaing sadyang para sa mga may type 2 diabetes
  • Mga iniinom o tinuturok na gamot
  • Paggamit ng insulin kung sakaling hindi nalunasan ang kondisyon sa pamamagitan ng mga naunang binanggit na gamot at lunas