Gamot at Lunas

Depende sa kondisyon, ang dilated cardiomyopathy ay may iba’t ibang paraan ng paggamot. Kung ang sakit na ito ay maagang natukoy, maaaring madaan pa ito sa medikasyon. Subalit, kung ito ay malala na, ang pasyente ay kailangang sumailalim sa operasyon upang malagyan ng heart-assisted device. Maaari ring sumailalim ang pasyente sa heart transplant kapag lalong malubha na ang kalagayan ng kanyang puso.

Ang mga sumusunod ay ang mga kadalasang paraan upang malunasan ang dilated cardiomyopathy:

 • Medikasyon. Bagama’t hindi na maibabalik pa sa normal na laki ang kalamnan ng puso, posible namang gumamit ng medikasyon upang mas lumakas ang puso at mapabagal ang paglaki nito. Ilan lamang sa mga medikasyon na inirereseta ng mga doktor para sa dilated cardiomyopathy ay ang mga sumusunod:
  1. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors. Nakatutulong ang mga ACE inhibitor upang mapababa ang presyon ng pasyente. Pinalalawak ng mga ito ang mga daluyan ng dugo, upang bumaba ang presyon at hindi na masobrahan sa pagtrabaho ang left ventricle.
  2. Angiotensin II receptor blockers. Kung hindi naman akma sa pasyente ang ACE inhibitors, maaaring magreseta ang doktor ng angiotensin II receptor blockers. Ang ginagawa ng mga nito ay katulad lamang ng ginagawa ng mga ACE inhibitor.
  3. Beta blockers. Ang pag-inom ng mga beta blocker ay nakatutulong upang mabawasan ang sintomas na palpitation. Pinababagal nila ang pagtibok ng puso at nakapagpapababa rin sila ng presyon.
  4. Diuretics. Upang mawala ang pamamanas ng katawan, nagrereseta rin ang doktor ng mga diuretic. Kapag uminom ng diuretic, mapapadalas ang iyong pag-ihi. Ito naman ay makatutulong sa paglabas ng sobrang tubig ng katawan.
  5. Digoxin. Nakatutulong ang digoxin upang mawala ang iyong pagkapagod. Binabawasan din nito ang posibilidad na makaranas ng heart failure.
  6. Blood-thinning meds. Sa dilated cardiomyopathy, maaari ring lumapot at magbuo-buo ang dugo. Kaya naman, ang mga doktor ay maaari ring magreseta ng pampalabnaw nito o mga blood-thinning medication.
 • Paglalagay ng heart-assisted device sa pamamagitan ng operasyon. Kung malala na ang dilated cardiomyopathy, maaaring isagawa ang alinman sa mga sumusunod na operasyon upang malagyan ang pasyente ng nararapat na heart-assisted device:
  1. Biventricular pacemakers. Sa operasyong ito, ang surgeon ay maglalagay sa pasyente ng device na tinatatawag na biventricular pacemakers. Ito ay nilalagay sa puso upang mapalakas ang contractions nito at mapanatili ang maayos na pagtibok ng left at right ventricle.
  2. Implantable cardioverter defibrillators (ICDs). Kung ang pasyente ay madalas na nagkakaroon ng mga palpitation, senyales ito na maaari siyang makaranas ng heart failure. Ang maaaring gawin ay lagyan siya ng ICD. Ang mga ICD ay maaaring magpadala ng electric shock sa puso kapag masyadong mabilis ang pagtibok nito.
  3. Left ventricular assist devices (LVADs) – Ang device na ito ay maaaring ilagay sa loob ng dibdib, o kaya naman ay tiyan. Nakatutulong ito kung ang mga naunang nabanggit na mga heart-assisted device ay hindi angkop para sa pasyente. Subalit, ang paglalagay ng device na ito sa loob ng katawan ay mas komplikado.
 • Heart transplant. Kung makahahanap ang pasyente ng heart donor, maaari siyang isailalim sa heart transplant. Ang heart transplant ay isang uri ng operasyon na kung saan ay papalitan ang napinsalang puso ng malusog na puso.