Ang diphtheria ay isang sakit na dulot ng matinding impeksyon ng bacteria sa mga lining sa loob na bahagi ng ilong at lalamunan. Dahil dito, ang pasyente ay makararanas ng pananakit ng lalamunan o sore throat, lagnat, panghihina, at pamamaga sa lalamunan. Ang sakit na ito ay natutukoy sa pagkakaroon ng makapal na patong o membrane sa lalamunan na may mala-abong kulay. Ang makapal na patong na ito ay nabuo mula sa mga namatay na cells, namumuong bacteria at iba pang mga substansya na dulot ng lason ng Corynebacterium diptheria, ang bacteria na sanhi ng sakit.

Gaano kalaganap ang sakit na Diphtheria sa Pilipinas?

Dahil sa pagkakaroon ng bakuna sa sakit na ito na isa sa mga unang binibigay sa mga sanggol, ang kaso ng pagkakasakit nito ay bibihira na lamang sa Pilipinas.

Ano ang sanhi ng Diphtheria?

Image Source: en.wikipedia.org

Ang sakit na diphtheria ay dulot ng impeksyon ng bacteria na Corynebacterium diphtheria. Ito ay nakukuha mula sa maliliit na patak mula sa hininga, bahing o pag-ubo ng mga taong apektado ng sakit na ito. Minsan, ang sakit ay maaari ring makuha sa mga bagay na nahawakan ng taong may sakit at nakontamina ng bacteria gaya ng tissue, tuwalya, baso at iba pa.

Ano ang mga salik na maaaring makapagpataas na panganib ng pagkakasakit ng Diphtheria?

Ang panganib ng pagkakasakit ng diphtheria ay maaaring tumaas dahil sa mga sumusunod na salik:

  • Kawalan ng bakuna laban sa diphtheria
  • Pananatili ng matagal sa mga masisikip at mataong lugar na walang kalinisan
  • Pagtungo sa mga lugar na napapabalitang may kaso ng diphtheria

Ano ang mga komplikasyon ng pagkakasakit ng Diphtheria?

Kung ang sakit na diphtheria ay mapapabayaan at hindi gagamutin, maaari itong humantong sa mga mas serysong kondisyon. Narito ang ilan sa mga komplikasyon na maaaring maransan dahil sa napabayaan diphtheria:

  • Problema sa paghinga. Ang pagkakaroon ng makapal na patong sa lalamunan na dulot ng sakit ay maaaring makaharang sa daluyan ng paghinga. Dahil dito, maaaring magkaroon ng problema sa paghinga ang pasyente
  • Pinsala sa puso. Ang lason na dulot ng bacteria ay maaaring umabot sa puso at makaapekto dito. Ang bacteria na sumama sa dugo at umagos hanggang sa puso ay maaaring magdulot ng pamamaga sa kalamnan ng puso at magdulot ng abndormalidad sa maayos na paggana nito. Kung mapapabayaan, maaari itong makamatay.
  • Pinsala sa mga nerve. Maaari rin itong makaapekto sa mga nerve sa katawan lalo na sa mga nerve malapit sa lalamunan, kung saan maaaring makaapekto sa paglunok. Minsan ay maaari din itong umabot sa mga nerves sa mga braso kung kaya maaaring manghina ang mga kalamnan dito dahil sa sakit.

Ang mga komplikasyong ito ay madali namang malagpasan kung magagamot lamang ng maayos ang impeksyon.